Bánh Xe Bé Của Một Máy Kéo Có Bán Kính

Bánh xe bé bỏng của một thứ kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe cộ lớn của dòng sản phẩm kéo đó có bán kính 1m. Hỏi khi bánh xe nhỏ nhắn lăn được 10 vòng thì bánh xe bự lăn được mấy vòng?


Bạn đang xem: Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính


Bánh xe nhỏ nhắn của một lắp thêm kéo có nửa đường kính 0,5m. Bánh xe pháo lớn của máy kéo kia có bán kính 1m. Hỏi lúc bánh xe nhỏ nhắn lăn được 10 vòng thì bánh xe mập lăn được mấy vòng? ( Toán lớp 5 )

Bánh xe nhỏ nhắn của một vật dụng kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe cộ lớn của máy kéo đó có nửa đường kính 1m. Hỏi lúc bánh xe nhỏ nhắn lăn được 10 vòng thì bánh xe phệ lăn được mấy vòng? ( Toán lớp 5 )

Bánh xe bé xíu của một sản phẩm công nghệ kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe cộ lớn của dòng sản phẩm kéo đó có nửa đường kính 1m. Hỏi khi bánh xe nhỏ xíu lăn được 10 vòng thì bánh xe phệ lăn được mấy vòng? ( Toán lớp 5 )

Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của máy kéo kia có nửa đường kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé xíu lăn được 10 vòng thì bánh xe phệ lăn được mấy vòng? ( Toán lớp 5 )

Xem thêm: Cảm Biến Tiệm Cận 2 Dây 220V, Cách Đấu Dây Của Cảm Biến Tiệm Cận

Bánh xe nhỏ nhắn của một vật dụng kéo có nửa đường kính 0,5m. Bánh xe lớn của dòng sản phẩm kéo kia có nửa đường kính 1m. Hỏi khi bánh xe nhỏ xíu lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng? ( Toán lớp 5 )
Bánh xe nhỏ nhắn của một đồ vật kéo có nửa đường kính 0,5m. Bánh xe cộ lớn của máy kéo đó có nửa đường kính 1m. Hỏi lúc bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe khủng lăn được mấy vòng? ( Toán lớp 5 )
Bánh xe bé xíu của một thứ kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của dòng sản phẩm kéo kia có nửa đường kính 1m. Hỏi khi bánh xe nhỏ nhắn lăn được 10 vòng thì bánh xe khủng lăn được mấy vòng? ( Toán lớp 5 )
Bánh xe nhỏ bé của một trang bị kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe cộ lớn của sản phẩm kéo kia có nửa đường kính 1m. Hỏi lúc bánh xe bé bỏng lăn được 10 vòng thì bánh xe béo lăn được mấy vòng? ( Toán lớp 5 )
Bánh xe nhỏ xíu của một đồ vật kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe pháo lớn của dòng sản phẩm kéo kia có bán kính 1m. Hỏi lúc bánh xe nhỏ bé lăn được 10 vòng thì bánh xe béo lăn được mấy vòng? ( Toán lớp 5 )
Bánh xe nhỏ xíu của một sản phẩm kéo có nửa đường kính 0,5m. Bánh xe lớn của dòng sản phẩm kéo đó có bán kính 1m. Hỏi khi bánh xe nhỏ nhắn lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng? ( Toán lớp 5 )
Bánh xe bé xíu của một máy kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của sản phẩm kéo kia có bán kính 1m. Hỏi lúc bánh xe bé nhỏ lăn được 10 vòng thì bánh xe béo lăn được mấy vòng?

Bán kính bánh xe bự gấp nửa đường kính bánh xe nhỏ nhắn số lần là

1/0.5=2(lần) Bánh xe mập lăn đượcsố vòng là

10/2=5(vòng)

Nhớ tick cho mink


đây rồi mẫu câu này em mk hỏi lúc nãy nè bn tham khảođây nhé:

Câu hỏi của Nguyễn Đức Hiếu - Toán lớp 5 - học toán với OnlineMath


Giới thiệu| thắc mắc thường gặp| Kiểm tra| Học mà lại chơi| Tin tức| chính sách sử dụng| chính sách bảo mật| Góp ý - contact
*