Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 107

Hệ thống report tài thiết yếu của đơn vị hành chính sự nghiệp tất cả những report nào? – Đào Trang (Bình Dương)


*
Mục lục bài viết

Hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp

1. Hệ thống báo cáo tài bao gồm của đơn vị hành chính sự nghiệp

Hệ thống báo cáo tài bao gồm của đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp được giải pháp tại Thông bốn 107/2017/TT-BTC bao gồm:

- Mẫu báo cáo tài bao gồm đầy đủ:

+ báo cáo tình hình tài chính: chủng loại B01/BCTC.

Bạn đang xem: Báo cáo tài chính theo thông tư 107

Báo cáo thực trạng tài chính

+ report kết quả hoạt động: chủng loại B02/BCTC.

Báo cáo tác dụng hoạt động

+ báo cáo lưu chuyển khoản tệ (theo phương thức trực tiếp): chủng loại B03a/BCTC.

Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (phương pháp trực tiếp)

+ report lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp): chủng loại B03b/BCTC.

Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (phương pháp gián tiếp)

+ Thuyết minh report tài chính: mẫu mã B04/BCTC.

Thuyết minh báo cáo tài chính

- Mẫu report tài chính solo giản:

Báo cáo tài chính 1-1 giản: mẫu mã B05/BCTC.

Báo cáo tài chính solo giản

Các mẫu report tài chính trên được vận dụng đối với:

- cơ sở nhà nước;

- Đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi liên tiếp và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài bao gồm như doanh nghiệp, áp dụng chính sách kế toán công ty lớn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo vẻ ngoài hiện hành;

- Tổ chức, đơn vị khác tất cả hoặc ko sử dụng giá thành nhà nước.

2. Mục đích báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp

- báo cáo tài chủ yếu dùng để cung cấp thông tin về thực trạng tài chính, kết quả hoạt động tài bao gồm và các luồng chi phí từ hoạt động của đơn vị, cung cấp cho những người có tương quan để chăm chú và đưa ra các quyết định về các chuyển động tài chính, ngân sách của đơn vị. Thông tin report tài chính hỗ trợ cho việc nâng cao trách nhiệm giải trình của đơn vị chức năng về việc đón nhận và sử dụng các nguồn lực theo phương pháp của pháp luật.

- Thông tin report tài chủ yếu của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp là tin tức cơ sở để hợp nhất báo cáo tài thiết yếu của đơn vị chức năng cấp trên.

3. Nguyên tắc, yêu cầu lập report tài bao gồm của đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp

- Nguyên tắc:

+ câu hỏi lập báo cáo tài chủ yếu phải được địa thế căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán. Report tài chủ yếu phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, cách thức theo phép tắc và được trình bày đồng bộ giữa những kỳ kế toán, trường hợp báo cáo tài bao gồm trình bày không giống nhau giữa các kỳ kế toán tài chính thì nên thuyết minh rõ lý do.

+ báo cáo tài chủ yếu phải gồm chữ ký của fan lập, kế toán tài chính trưởng với thủ trưởng của đơn vị chức năng kế toán. Người ký report tài chính phải phụ trách về văn bản của báo cáo.

Xem thêm: Fifa Công Bố Lịch Đá Chung Kết World Cup 2018 Theo Giờ Việt Nam

- yêu thương cầu:

+ report tài bao gồm phải được đề đạt một giải pháp trung thực, khả quan về ngôn từ và giá bán trị các chỉ tiêu báo cáo; trình bày theo một cấu tạo chặt chẽ, có hệ thống về tình trạng tài chính, kết quả chuyển động và các luồng chi phí từ hoạt động của đơn vị.

+ report tài chính phải được lập kịp thời, đúng thời hạn quy định so với từng mô hình đơn vị, trình diễn rõ ràng, dễ dàng hiểu, đúng đắn thông tin, số liệu kế toán.

Thông tin, số liệu báo cáo phải được phản ánh liên tục, số liệu của kỳ này phải tiếp nối số liệu của kỳ trước.

4. Kỳ lập report tài bao gồm của đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp

Đơn vị yêu cầu lập báo cáo tài chủ yếu vào thời điểm cuối kỳ kế toán năm theo cách thức của giải pháp Kế toán.

5. Trách nhiệm của những đơn vị trong việc lập báo cáo tài chính

- các đơn vị hành chính, sự nghiệp đề nghị lập báo cáo tài thiết yếu năm theo chủng loại biểu ban hành tại Thông bốn này; ngôi trường hợp đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp có chuyển động đặc thù được trình bày báo cáo theo chính sách kế toán do bộ Tài chính ban hành cụ thể hoặc chấp nhận chấp thuận.

- những đơn vị hành chính, sự nghiệp lập report tài chủ yếu theo biểu chủng loại đầy đủ, trừ những đơn vị kế toán bên dưới đây có thể lựa lựa chọn để lập report tài chính đơn giản:

(1) Đối với ban ngành nhà nước thỏa mãn nhu cầu các điều kiện:

+ Phòng, cơ quan tương tự phòng nằm trong Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, chỉ được giao dự trù chi ngân sách chi tiêu nhà nước chi thường xuyên;

+ ko được giao dự toán chi chi phí nhà nước chi chi tiêu phát triển, đưa ra từ vốn bên cạnh nước; không được giao dự trù thu, ngân sách hoặc lệ phí;

+ không có cơ quan, đơn vị trực thuộc.

(2) Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thỏa mãn nhu cầu các điều kiện:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập được cấp tất cả thẩm quyền phân các loại là đơn vị chức năng sự nghiệp do chi phí nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên (theo chức năng, trách nhiệm được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu, hoặc thu nhập thấp);

+ không được sắp xếp dự toán chi ngân sách nhà nước chi đầu tư chi tiêu phát triển, đưa ra từ vốn ko kể nước; không được giao dự trù thu, ngân sách chi tiêu hoặc lệ phí;

+ không tồn tại đơn vị trực thuộc.

- Đơn vị kế toán cấp trên có những đơn vị cấp cho dưới chưa phải là đơn vị chức năng kế toán nên lập report tài chính tổng hợp, bao gồm số liệu của đơn vị mình và cục bộ thông tin tài chính của những đơn vị cấp cho dưới, bảo đảm an toàn đã loại bỏ tất cả số liệu phát sinh từ các giao dịch nội cỗ giữa đơn vị cấp bên trên và đơn vị cấp dưới cùng giữa các đơn vị cấp dưới với nhau (các đơn vị cấp dưới trong quan tiền hệ giao dịch thanh toán nội bộ này là những đơn vị hạch toán dựa vào và chỉ lập báo cáo tài chính gửi cho cơ quan cấp cho trên để tổng đúng theo (hợp nhất) số liệu, chưa phải gửi report tài chính cho những cơ quan bên ngoài).

6. Nội dung và thời hạn nộp report tài thiết yếu của đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp

- Nội dung: Đơn vị hành chính, sự nghiệp nộp báo cáo tài thiết yếu cho đơn vị kế toán cấp trên hoặc ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền các báo cáo tài chủ yếu năm.

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính:

Báo cáo tài bao gồm năm của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp nên được nộp đến cơ quan bên nước bao gồm thẩm quyền hoặc đơn vị cấp bên trên trong thời hạn 90 ngày, tính từ lúc ngày xong kỳ kế toán năm theo biện pháp của pháp luật.