CẢM BIẾN MÀU SẮC TCS3200

Module cảm biến màu TCS3200 (chống nhiễu) dùng làm phân một số loại màu sắc, cảm ứng và hiệu chuẩn ánh sáng phương diện trời, khám nghiệm dải đọc, kiểm tra color phù hợp....
*

2. Chế độ riêng:

*

2. Phương tiện riêng: