Tới nơi bán Bộ xửng hấp inox size 26 Vietcook (nồi 8 lít) đáy từ, Chõ hấp, đồ xôi inox477, 000 đ Tới nơi bánVideo SpBộ nồi xửng hấp inox ,xửng hấp inox 2 tầng nắp kính và nắp inox đáy từ Vietcook size 24,26,28,30,32 chõ đồ xôi - Nắp INOX,24320" /> Tới nơi bán Bộ xửng hấp inox size 26 Vietcook (nồi 8 lít) đáy từ, Chõ hấp, đồ xôi inox477, 000 đ Tới nơi bánVideo SpBộ nồi xửng hấp inox ,xửng hấp inox 2 tầng nắp kính và nắp inox đáy từ Vietcook size 24,26,28,30,32 chõ đồ xôi - Nắp INOX,24320" />

Chõ Đồ Xôi Bằng Inox

*

*

*

*

*

*
bộ xửng hấp inox kích cỡ 26 Vietcook (nồi 8 lít) lòng từ, Chõ hấp, đồ dùng xôi inox"> Tới nơi bán

Bộ xửng hấp inox kích thước 26 Vietcook (nồi 8 lít) đáy từ, Chõ hấp, đồ xôi inox

477.000 đ
*
Tới vị trí bán

Video SpBộ nồi xửng hấp inox ,xửng hấp inox 2 tầng nắp kính và nắp inox đáy từ Vietcook kích thước 24,26,28,30,32 chõ đồ xôi - Nắp INOX,24

320.000 đ
*
Tới vị trí bán

Video SpBộ nồi xửng hấp inox ,xửng hấp inox 2 tầng nắp kính và nắp inox đáy từ Vietcook kích cỡ 24,26,28,30,32 chõ đồ xôi - Nắp INOX,26

350.000 đ
*
bộ chõ hấp trang bị xôi inox 3 lòng nắp kính đun trường đoản cú đủ size 24, 26, 28, 30, 32 cm đồ 1, 2, 3, 4, 5, 6 cân, ký gạo"> Tới vị trí bán

Bộ chõ hấp đồ xôi inox 3 đáy nắp kính đun từ đủ form size 24, 26, 28, 30, 32 centimet đồ 1, 2, 3, 4, 5, 6 cân, ký gạo

360.000 đ -19 %
*
cỗ chõ hấp thiết bị xôi inox 3 lòng nắp kính đun tự đủ kích cỡ 24, 26, 28, 30, 32 cm đồ 1, 2, 3, 4, 5, 6 cân, ký gạo"> Tới địa điểm bán

Bộ chõ hấp đồ xôi inox 3 đáy nắp kính đun từ đủ kích thước 24, 26, 28, 30, 32 cm đồ 1, 2, 3, 4, 5, 6 cân, ký gạo

360.000 đ -19 %
*
Tới khu vực bán

Video SpBộ nồi xửng hấp inox ,xửng hấp inox 2 tầng nắp kính và nắp inox đáy từ Vietcook kích cỡ 24,26,28,30,32 chõ đồ xôi - Nắp INOX,28

415.000 đ
*
Tới nơi bán

Video SpBộ nồi xửng hấp inox ,xửng hấp inox 2 tầng nắp kính và nắp inox đáy từ Vietcook kích cỡ 24,26,28,30,32 chõ đồ xôi - Nắp INOX,30

470.000 đ
*
Tới khu vực bán

Video SpBộ nồi xửng hấp inox ,xửng hấp inox 2 tầng nắp kính và nắp inox đáy từ Vietcook form size 24,26,28,30,32 chõ đồ xôi - Nắp INOX,32

515.000 đ
*
Tới chỗ bán

Bộ xửng hấp inox size 28 nồi 10 lít đáy từ, Chõ hấp, đồ xôi inox 4 đến 5 kg gạo - Bộ 1 đáy nắp inox

616.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Nồi chõ nấu (đồ) xôi Inox 304 đa năng Thành Đô form size 28cm Loại Nấu Được 3 kg gạo

890.000 đ -7 %
*
bộ xửng hấp inox kích thước 30 Vietcook (nồi 13 lít) lòng từ, Chõ hấp, vật dụng xôi inox 5 mang đến 7 kilogam gạo"> Tới khu vực bán

Bộ xửng hấp inox kích cỡ 30 Vietcook (nồi 13 lít) đáy từ, Chõ hấp, đồ xôi inox 5 đến 7 kg gạo

705.000 đ
*
Tới nơi bán

Bộ xửng hấp inox size 28 nồi 10 lít đáy từ, Chõ hấp, đồ xôi inox 4 đến 5 kg gạo - Bộ 1 đáy nắp kính

640.000 đ
*
Tới nơi bán

Nồi chõ nấu (đồ) xôi Inox 304 đa năng Thành Đô size 24cm loại nấu được 1kg

949.000 đ
*
cỗ xửng hấp inox kích thước 32 centimet Vietcook (nồi 15 lít) lòng từ, Chõ hấp, đồ xôi inox 6 đến 8 kilogam gạo"> Tới vị trí bán

Bộ xửng hấp inox size 32 cm Vietcook (nồi 15 lít) đáy từ, Chõ hấp, đồ xôi inox 6 đến 8 kg gạo

765.000 đ
*
Tới nơi bán

Bộ xửng hấp inox kích cỡ 32 nồi 15 lít đáy từ, Chõ hấp, đồ xôi inox 6 đến 8 kilogam gạo - Bộ 1 đáy nắp inox

792.000 đ
*
Tới chỗ bán

Bộ xửng hấp inox size 32 nồi 15 lít đáy từ, Chõ hấp, đồ xôi inox 6 đến 8 kg gạo - Bộ 1 đáy nắp kính

816.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Nồi chõ nấu (đồ) xôi Inox 304 đa năng Thành Đô kích thước 30cm Loại Nấu Được 4 kg gạo

1.179.000 đ
*
Tới khu vực bán

Nồi chõ nấu (đồ) xôi Inox 304 đa năng Thành Đô kích thước 34cm loại nấu được 5kg

1.190.000 đ
*
Tới nơi bán

Bộ xửng hấp inox kích cỡ 28 nồi 10 lít đáy từ, Chõ hấp, đồ xôi inox 4 đến 5 kilogam gạo - Bộ 3 đáy nắp inox

880.000 đ
*
Tới khu vực bán

Nồi chõ nấu (đồ) xôi Inox 304 đa năng Thành Đô kích cỡ 32cm loại nấu được 45kg

1.259.000 đ
*
Tới nơi bán

Bộ xửng hấp inox size 28 nồi 10 lít đáy từ, Chõ hấp, đồ xôi inox 4 đến 5 kilogam gạo - Bộ 3 đáy nắp kính

912.000 đ
*
Tới nơi bán

Bộ xửng hấp inox form size 32 nồi 15 lít đáy từ, Chõ hấp, đồ xôi inox 6 đến 8 kilogam gạo - Bộ 3 đáy nắp inox

1.072.000 đ
*
Tới vị trí bán

Bộ xửng hấp inox form size 32 nồi 15 lít đáy từ, Chõ hấp, đồ xôi inox 6 đến 8 kilogam gạo - Bộ 3 đáy nắp kính

1.096.000 đ
*
Tới chỗ bán

Nồi chõ nấu (đồ) xôi Inox 304 đa năng Thành Đô form size 40cm loại nấu được 8kg

1.590.000 đ -8 %
*
bộ Xửng Hấp Inox 430 kích cỡ 24, 26, 28, 30, 32 VIETCOOK chõ hấp xôi, hấp gà, đồ xôi inox"> Tới địa điểm bán

Bộ Xửng Hấp Inox 430 form size 24, 26, 28, 30, 32 VIETCOOK chõ hấp xôi, hấp gà, đồ xôi inox

384.783 đ -7 %
*
Tới chỗ bán

Bộ nồi xửng hấp inox ,xửng hấp inox 2 tầng 3 đáy nắp kính,nắp inox VietCook đun bếp từ kích cỡ 32chõ hấp đồ xôi - Ngăn hấp inox 32,Size 32

295.000 đ
*
Tới khu vực bán

Bộ xửng hấp inox 2 tầng đáy từ form size 24, 26, 28, 30, 32 centimet chõ hấp thực phẩm đồ xôi inox - Bộ 1 đáy vung inox,26cm ngăn cao 8cm

508.800 đ
*
Tới chỗ bán

Bộ xửng hấp inox 2 tầng đáy từ kích cỡ 24, 26, 28, 30, 32 cm chõ hấp thực phẩm đồ xôi inox - Bộ 1 đáy vung kính,26cm ngăn cao 8cm

524.800 đ
*
Tới chỗ bán

Bộ xửng hấp inox 2 tầng đáy từ kích thước 24, 26, 28, 30, 32 centimet chõ hấp thực phẩm đồ xôi inox - Bộ 3 đáy vung inox,26cm ngăn cao 8cm

632.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Bộ xửng hấp inox 2 tầng đáy từ kích cỡ 24, 26, 28, 30, 32 centimet chõ hấp thực phẩm đồ xôi inox - Bộ 3 đáy vung kính,26cm ngăn cao 8cm

656.000 đ
*
Tới chỗ bán

Bộ xửng hấp inox 2 tầng đáy từ kích cỡ 24, 26, 28, 30, 32 cm chõ hấp thực phẩm đồ xôi inox - Bộ 1 đáy vung inox,28cm ngăn cao 12,5cm

616.000 đ
*
Tới chỗ bán

Bộ xửng hấp inox 2 tầng đáy từ form size 24, 26, 28, 30, 32 centimet chõ hấp thực phẩm đồ xôi inox - Bộ 1 đáy vung kính,28cm ngăn cao 12,5cm

640.000 đ

Thông tin về chõ đồ gia dụng xôi inox

*

Bàn đông inox công nghiệp là gì? Có bao nhiêu loại?

Thực hóa học bàn đông inox công nghiệp chính là một nhiều loại tủ đông công nghiệp được thiết kế với nằm dạng bàn và được làm từ làm từ chất liệu là inox. Theo phương pháp làm lạnh, chúng ta cũng có thể chia bàn đông inox công nghiệp thành 2 loại gồm: bàn đông inox có tác dụng lạnh trực tiếp với bàn đông inox có tác dụng lạnh quạt gió.

Bạn đang xem: Chõ đồ xôi bằng inox

*

Review bỏ ra tiết máy hút mùi Goldsun GS-708I* (INOX)

*

Inox Đại Thành - Địa chỉ nội thất inox uy tín, chất lượng và giá cả hợp lý

*

Review bồn nước ngang inox Shc500n bỏ ra tiết

Bồn nước ngang inox Shc500n được cấp dưỡng trên dây chuyền công nghệ hiện độc nhất vô nhị của Nhật bản với tiêu chuẩn chỉnh quốc tế. Thuộc hecap.org review chi tiết chiếc bồn tắm ngang inox Shc500n nhé!
*

Tham khảo top 3 máy hút mùi inox tốt giá dưới 4 triệu đồng

Trong nội dung bài viết dưới đây công ty chúng tôi sẽ đánh giá top 3 sản phẩm máy hút mùi inox giá rẻ tốt nhất bây giờ cho các bạn tham khảo.
*

Top 4 máy xay thịt cối inox đáng sở hữu nhất thị trường 2022

Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều lưu ý hoàn hảo với những cái máy xay giết mổ cối inox unique và đáng download nhất những năm 2022. Hãy cùng mày mò nhé.
*

Top 3 tủ đông công nghiệp Inox giá rẻ, chất lượng tốt

Trên thị trường, có nhiều mẫu mã mẫu mã tủ đông công nghiệp Inox giá rẻ, chất lượng tốt. Nhưng mà không phải khách hàng nào cũng biết và cài đặt cho phù hợp. Vày thế, ngôn từ sau, hecap.org vẫn điểm danh 3 cái tên nổi bật. Mời chúng ta theo dõi.

Xem thêm: Áo Khoác Jean Bé Gái Giá Sỉ Hàng Về Thường Xuyên, Áo Khoác Jean Cho Bé Gái

*

Nồi áp suất inox Tiross TS9482 có tốt không? Có nên mua để sử dụng không?

Bạn đã kiếm được chiếc nồi có chế độ nầm nào giỏi hay chưa, ví như như chưa thì đừng nên bỏ qua nồi áp suất inox Tiross TS9482 được tin dùng các nhất mà công ty chúng tôi gợi ý tiếp sau đây nhé.
*

Bật mí cách đồ xôi bằng nồi cơm điện thơm ngon dẻo dai

Nếu bạn nắm rõ cách đồ xôi bằng nồi cơm trắng điện được tiết lộ ngay sau đây, chúng ta vẫn có thể có được đều món xôi ngon, dẻo mà lại không cần sử dụng đến chõ xuất xắc nồi hấp chuyên được sự dụng và nó thực sự không thể khó như các bạn nghĩ.
*

10 nồi hấp xôi inox tốt nhất đa năng tiện dụng chống dính giá từ 350k

Nồi hấp là 1 trong những trong những vật dụng nhà bếp khá phổ biến hiện giờ trên thị trường. Mặc dù để sàng lọc được một dòng nồi hấp đúng công năng là điều khó khăn với các bà nội trợ. 10 gợi ý nồi hấp xôi inox tốt nhất trên thị trường dưới đây sẽ giúp các nàng có sự sàng lọc ưng ý.
*

Có nên download bếp nướng cồn inox giá rẻ?

Bếp nướng hễ inox có không ít ưu điểm như giá bán rẻ, luôn thể dụng tương xứng cho cả nấu lẩu cùng nướng đồ
*

6 cách làm sạch đồ dùng inox đơn giản mà hiệu quả

Mặc cho dù inox là 1 loại kim loại không xẩy ra ăn mòn xuất xắc gỉ sét nhưng lại không phải chính vì thế mà nó luôn luôn giữ được vẻ sáng loáng vốn có. Nếu như khách hàng không ngó ngàng gì mang đến chúng, để cho các vết bẩn tích tụ lâu ngày, bế mặt inox sẽ bị mờ, xỉn với đầy đầy đủ vết bám xấu xí.