TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT

l>function showWeather()window.open("http://web.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/WeatherPage.aspx","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=134, height=140");function showGoldPrice()window.open("http://web.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/GoldPricePage.aspx","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=140, height=150");function showMoneyRate()window.open("http://web.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/MoneyRateP.aspx","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=137, height=244");function showBigInfo(zonename)window.open("http://web.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/LotteryPage.aspx?ZURL=" + zonename,"my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=467, height=350"); TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT CẦN THƠ - hecap.org
*
Lịch Mất Điện
*
*
Dự báo thời tiết
*
Tỉ giá chỉ ngoại tệ
*
Giá vàng
Chương trình TV
Kết quả xổ số
Chỉ số bệnh khóan
*
fe.edu.vn với subject e-mail "Cán cỗ giáo vụ_Họ và tên"- Thư ứng tuyển chọn (Application Letter)- CV (Curriculum Vitae) - bạn dạng Lý định kỳ ứng viên trường đoản cú soạn (ghi rõ thông tin cá nhân, trình độ, ghê nghiệm,…)- Văn bằng, chứng chỉLưu ý: chống Nhân sự chỉ tương tác lại với những ứng viên phù hợp, không hoàn lại lại hồ nước sơ.
*
*
*