Giải bài tập giáo dục công dân 12 bài 7

Hiến pháp năm 1992 khẳng định: Nhà việt nam là bên nước pháp quyền xóm hội chủ nghĩa của nhân dân, vị nhân dân, vị nhân dân, trong đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Quần chúng. # là chủ và nhân dân cai quản nhà nước bằng các hiệ tượng khác nhau. Để nắm rõ ràng hơn, Tech2h mời các bạn đến với bài học “ Công dân với những quyền dân chủ”.


*

A. Kỹ năng trọng tâm

1.Quyền bầu cử với quyền ứng cử vào những cơ quan đại biểu của nhân dân.

Bạn đang xem: Giải bài tập giáo dục công dân 12 bài 7

a)Khái niệm quyền thai cử và quyền ứng cử.

Quyền thai cử cùng ứng cử là quyền dân nhà cơ bạn dạng của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó quần chúng thực thi bề ngoài dân nhà gián tiếp sinh sống từng địa phương vào phạm vi cả nước.

b)Nội dung quyền bầu cử cùng ứng cử vào các cơ quan liêu đại biểu của nhân dân.

*Người bao gồm quyền bầu cử ứng cử vào những cơ quan tiền đại biểu của nhân dân.

Công dân đủ 18 trở lên đều sở hữu quyền bầu cử với đủ 21 tuổi trở lên dầu bao gồm quyền ứng cử vào quốc hội và hội đồng nhân dân.

*Cách thức quần chúng thực hiện quyền lực nhà nước trải qua các đại biểu cùng cơ quan quyền lực nhà nước – phòng ban đại biểu của nhân dân.

Thứ nhất, các đại biểu nhân dân cần liên hệ chặt chẽ với cử tri.Thứ hai, những đại biểu nhân dân, chịu trách nhiệm trước quần chúng. # và chịu đựng sự thống kê giám sát của cử tri.

c)Ý nghĩa của quyền bầu cử với quyền ứng cử của công dân

Là cửa hàng pháp lí – chủ yếu trị đặc biệt để hình thành những cơ quan quyền lực tối cao nhà nước, nhằm nhân dân diễn tả ý chí với nguyện vọng của mình.Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ ở trong nhà nước ta.

2.Quyền thâm nhập quản lí bên nước và xã hội.

a)Khái niệm quyền gia nhập quản lí bên nước cùng xã hội.

Xem thêm: Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh Trần Tình Về Việc &Apos;Hất Tay&Apos; Đỗ Thị Hà Khỏi Eo Khi Chụp Ảnh Chung

Quyền gia nhập quản lí công ty nước và xã hội là quyền của công dân tham gia đàm luận vào các các bước chung của nước nhà trong tất cả các lĩnh vực đời sống thôn hội, trong phạm vi cả nước và trong từng địa phương, quyền ý kiến đề xuất với các cơ quan nhà nước về xây dựng cỗ máy nhà nước và xây dừng phát triển tài chính - xóm hội.

b)Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lí đơn vị nước với xã hội.

* Ở phạm vi cả nước:

Thảo luận, góp ýBiểu quyết

* Ở phạm vi cơ sở:

Trực tiếp tiến hành theo lý lẽ “Dân biết, dân có tác dụng , dân kiểm tra”:Những việc phải được thông báo để đân biết mà tiến hành (chủ trương, chủ yếu sách, pháp luật của nhà nước…).Những việc dân có tác dụng và đưa ra quyết định trực tiếp bởi biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kínNhững việc dân được bàn thảo , tham gia đóng góp chủ kiến trước khi chính quyền xã quyết định .Những việc nhân dân ở phường, xã thống kê giám sát , kiểm tra.

c) Ý nghĩa của quyền gia nhập quản lí công ty nước và xã hội

Là cơ sở pháp lí đặc biệt để dân chúng tham gia vào chuyển động của bộ máy Nhà nước, nhằm mục tiêu động viên với phát huy sức khỏe của toàn dân, của toàn xã hội về câu hỏi xây dựng máy bộ nhà nước vững bạo phổi và vận động có hiệu quả.

3. Quyền năng khiếu nại, cáo giác của công dân

a) quan niệm quyền năng khiếu nại, tố giác của công dân

Quyền khiếu nại, cáo giác là quyền dân nhà cơ phiên bản của công dân được cơ chế trong hiến pháp, là hiện tượng để nhân dân thực hiện dân công ty trực tiếp giữa những trường hòa hợp cần đảm bảo an toàn quyền và tác dụng hợp pháp của công dân ,tổ chức bị hành động trái điều khoản xâm sợ .Quyền khiếu nại là quyền công dân, cơ quan, tổ chức triển khai được kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá thể có thẩm quyền chu đáo lại hành vi hành chủ yếu khi bao gồm căn cứ nhận định rằng hành vi kia trái pháp luật, xâm phạm quyền, ích lợi của công dân .Quyền tố cáo là quyền công dân được phép báo mang đến cơ quan lại , tổ chức triển khai ,cá nhân bao gồm thẩm quyền về hành vi vi phi pháp luật của bất kể cơ quan , tổ chức, cá thể nào tạo thiệt hại hoặc ăn hiếp doạ đến ích lợi của bên nước , quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức

b) ngôn từ quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

* người dân có quyền khiếu nại , tố cáo:

Người năng khiếu nại : phần lớn cá nhân, tổ chức có quyền năng khiếu nại.Người tố giác : Chỉ gồm công dân bao gồm quyền cáo giác .

*Người có thẩm quyền giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo

Người đứng đầu tư mạnh quan hành chủ yếu có quyết định, hành vi hành bao gồm bị năng khiếu nại; người đứng đầu cơ quan cung cấp trên trực tiếp của ban ngành hành thiết yếu có quyết định, hành vi hành bao gồm bị năng khiếu nại; quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ, Tổng Thanh tra bao gồm phủ, thủ tướng chủ yếu phủ.

* Người xử lý khiếu nại:

Người đứng đầu cơ quan tổ chức triển khai có thẩm quyền cai quản người bị tố cáo, người đứng đầu cơ quan tổ chức triển khai cấp trên của cơ quan, tổ chức triển khai người bị tố cáo; Chánh Thanh tra các cấp, Tổng Thanh tra chủ yếu phủ, Thủ tướng bao gồm phủ.

*Quy trình năng khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Bước 1: người khiếu nằn nì nộp solo khiếu nại đến các cơ quan liêu , tổ chức ,cá nhân gồm thẩm quyền giải quyết khiếu nạiBước 2 : Người xử lý khiếu nằn nì xem xét xử lý khiếu nằn nì theo thẩm quyền với trong thời hạn do luật quy định.Bước 3 : Nếu fan khiếu nại chấp nhận với kết quả giải quyết thì đưa ra quyết định của người giải quyết khiếu nài có hiệu lực thực thi thi hành.Bước 4 : Người giải quyết khiếu nề hà lần nhì xem xét, giải quyết và xử lý yêu mong của bạn khiếu nại.

*Quy trình tố giác và xử lý tố cáo gồm các bước sau:

Bước 1 : tín đồ tố cáo kiến nghị và gửi đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.Bước 2 : Người giải quyết tố cáo phải thực hiện việc xác minh và giải quyết nội dung tố cáo.Bước 3 : Nếu người tố cáo có căn cứ nhận định rằng việc giải quyết và xử lý tố cáo ko đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố giác không được giải quyết thì fan tố cáo tất cả quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức triển khai cấp bên trên trực tiếp của người giải quyết và xử lý tố cáo.Bước 4 : cơ sở tổ chức, cá nhân giải quyết cáo giác lần hai có trách nhiệm giải quyết và xử lý trong thời gian luật quy định.

c)Ý nghĩa của quyền tố cáo, năng khiếu nại của công dân

Là đại lý pháp lí nhằm công dân triển khai một cách có kết quả quyền công dân của chính bản thân mình trong một buôn bản hội dân chủ, để bảo đảm an toàn quyền và tác dụng hợp pháp của công dân, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm phạm ích lợi của đơn vị nước, tổ chức và công dân.

4. Trách nhiệm ở trong nhà nước cùng công dân vào việc triển khai các nền dân nhà của công dân

Trách nhiệm của nhà nước: Phải bảo đảm an toàn các điều kiện để nhân dân triển khai quyền dân chủ.Trách nhiệm công dân: Thực hiện tốt quyền dân công ty