Giống thuần chủng là giống có

- Khi ta đem lai 2 cá thể của cùng một dòng thuần với nhau (hoặc cho tự thụ phấn ở thực vật) cho đời con có kiểu gen giống hệt của bố mẹ. Ví dụ: P: AA x AA → F1: AA. Vậy giống thuần chủng là giống có đặc tính di truyền đồng nhất về kiểu gen, các đặc tính di truyền ổn định qua các thế hệ.

Bạn đang xem: Giống thuần chủng là giống có

- C. Sai. Kiểu hình là kết quả tương tác của kiểu gen và môi trường. Do đó, nếu không có đột biến, mặc dù đời con của giống thuần chủng có kiểu gen giống nhau nhưng chưa chắc đã có kiểu hình hoàn toàn giống bố mẹ.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Trên mạch tổng hợp ARN của gen, enzim ARN polimeraza đã di chuyển theo chiều


A. từ 3" đến 5".


B.chiều ngẫu nhiên.


C.từ 5" đến 3".


D.từ giữa gen tiến ra 2 phía.


Câu 2:


Thứ tự nào sau đây được xếp từ đơn vị cấu trúc đơn giản đến phức tạp về các mức độ cấu trúc của NST?


A. Nuclêôxôm → sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → crômatit.


B.Nuclêôxôm → crômatit → nhiễm sắc thể → sợi cơ bản.


C. Nuclêôxôm → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → crômatit.


D.Nuclêôxôm → crômatit → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc.


Câu 3:


Vùng mã hóa của gen là vùng


A. mang tín hiệu kết thúc phiên mã.


B.mang tín hiệu khởi động và kiểm soát phiên mã.


C. mang bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc.


D.mang tín hiệu mã hóa các axit amin


Câu 4:


Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là


A. triplet.


B.

Xem thêm: Tóc Vàng Bạch Kim Nam Đẹp Tự Nhiên Cực Ngầu Và Chất Hot Nhất Hiện Nay

codon.


C. axit amin.


D.anticodon.


Câu 5:


Trong trường hợp liên kết hoàn toàn, phép lai AbaBxAbaBcó số kiểu tổ hợp là


A. 4.


B.6.


C. 8.


D.16.


Câu 6:


Khi nói về quá trình dịch mã, xét các kết luận sau đây:

(1) Ở trên một phân tử mARN, các riboxom khác nhau tiến hành đọc mã từ các điểm khác nhau, mỗi điểm đặc hiệu với mỗi riboxom.

(2) Quá trình dịch mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung được thể hiện giữa bộ ba đối mã của tARN với bộ ba mã hóa trên mARN.

(3) Các riboxom trên mARN trượt theo từng bộ ba ở trên mARN theo chiều từ 5" đến 3" từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc.

(4) Mỗi phân tử mARN có thể tổng hợp được nhiều chuỗi polipeptit, các chuỗi polipeptit được tổng hợp một mARN luôn có cấu trúc giống nhau.

Có bao nhiêu kết luận đúng?


A. 1.


B.3.


C. 4.


D.2.


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại hecap.org


*

Liên kết
Thông tin hecap.org
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


hecap.org

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


hecap.org

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


hecap.org

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
hecap.org