HÌNH ẢNH TRÒ CHƠI ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ

Bạn đang chơi game đuổi hình bắt chữ nhưng gặp một số câu hỏi khó và mãi chưa qua màn được. Bạn cần tìm gấp phần trả lời để có thể tiếp tục với hàng loạt câu hỏi mới một cách nhanh chóng nhất. Hãy tham khảo các đáp án đuổi hình bắt chữ kèm hình minh họa dưới đây để có thể dễ dàng vượt qua được các level trong trò chơi.


*
Tổng hợp đáp án đuổi hình bắt chữ có hình ảnh minh họa

Đáp án đuổi hình bắt chữ có hình minh họa

*
Đáp án từ câu 1 đến câu 9
*
Đáp án từ câu 10 đến câu 18
*
Đáp án từ câu 19 đến 27
*
Đáp án từ câu 28 đến 36
*
Đáp án từ câu 37 đến câu 45
*
Đáp án từ câu 46 đến 50
*
Đáp án từ câu 51 đến 59
*
Đáp án từ câu 60 đến 68
*
Đáp án từ câu 69 đến 77Đáp án từ câu 78 đến 86Đáp án từ câu 87 đến 95Đáp án từ câu 96 đến 100Đáp án từ câu 101 đến 109Đáp án từ câu 110 đến 118Đáp án từ câu 119 đến 127Đáp án từ câu 128 đến 136Đáp án từ câu 137 đến 145Đáp án từ câu 146 đến 150Đáp án từ câu 151 đến 159Đáp án từ câu 160 đến 168Đáp án từ câu 169 đến 177Đáp án từ câu 178 đến 186Đáp án từ câu 187 đến 195Đáp án từ câu 196 đến 200Đáp án từ câu 201 đến 209Đáp án từ câu 210 đến 218Đáp án từ câu 219 đến 227Đáp án từ câu 228 đến 236Đáp án từ câu 237 đến 245Đáp án từ câu 246 đến 250Đáp án từ câu 251 đến 259Đáp án từ câu 260 đến 268Đáp án từ câu 269 đến 277Đáp án từ câu 278 đến 286Đáp án từ câu 287 đến 295Đáp án từ câu 296 đến 300Đáp án từ câu 301 đến 309Đáp án từ câu 319 đến 327Đáp án từ câu 328 đến 336Đáp án từ câu 337 đến 345Đáp án từ câu 360 đến 368Đáp án từ câu 346 đến 350Đáp án từ câu 351 đến 359Đáp án từ câu 369 – 377Đáp án từ câu 378 – 386Đáp án từ câu 387 – 395Đáp án từ câu 396 – 400Đáp án từ câu 401 – 409Đáp án từ câu 419 – 427Đáp án từ câu 410 – 418Đáp án từ câu 428 – 436Đáp án từ câu 437 – 445Đáp án từ câu 446 – 450Đáp án từ câu 451 – 459Đáp án từ câu 460 – 468Đáp án từ câu 469 – 477


*

Quản trị viên website hecap.org. Với kinh nghiệm hơn 10 năm đi dạy và mong muốn tạo môi trường học tập miễn phí, tôi thành lập website này với mục đích chia sẽ kiến thức giáo dục đến học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT và Đại Học.