LỐP MICHELIN CITY GRIP PRO

Lốp hecap.org City Grip Pro có chất lượng độ bền quá trội cùng tuổi tbọn họ cao nhờ kỹ năng phòng thủng tuyệt vời trong phần đa ĐK.


*

Luật hiện nay hành có thể chấp nhận được đính thêm lốp bao gồm chỉ số vận tốc và/hoặc chỉ số download trọng cao hơn thông số kỹ thuật của lốp nguyên bạn dạng được thêm theo xe cộ

Khả năng kháng thủng giỏi vời

"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgdialogIds"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:<>,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg__docId"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgcjj8sy9bw2z4w0hnxm81faote"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg__dotPath"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgmainSiderail.items.0.sectionGroup.items.0.sectionItem.items.0.sectionItemColumnBloông chồng.items.0.col1.items.1.slides.0.panelSlider.items.0.headline.items.0"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg}>,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgtype"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgarea"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg_docId"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgcjj8sy9bw2z4w0hnxm81faote"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg_dotPath"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgmainSiderail.items.0.sectionGroup.items.0.sectionItem.items.0.sectionItemColumnBlochồng.items.0.col1.items.1.slides.0.panelSlider.items.0.headline"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg},"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgdescription"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgitems"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:<"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg_id"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgw987441147964315172"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgtype"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgapostrophe-rich-text"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgcontent"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg

Nhờ CÔNG NGHỆ hecap.org OVERLAPhường (MOT), lốp rất bền bỉ bỉ với khó khăn bị đâm thủng. Trong một chương trình thử nghiệm, 48 dòng mô-sơn trải qua đoạn đường tổng số 400.000 km, chỉ tất cả 4 dấu thủng được ghi nhận

Bền rộng 10% đối với những sản phẩm đối đầu và cạnh tranh sản phẩm đầu

"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgdialogIds"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:<>,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg__docId"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgcjj8sy9bw2z4w0hnxm81faote"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg__dotPath"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgmainSiderail.items.0.sectionGroup.items.0.sectionItem.items.0.sectionItemColumnBlochồng.items.0.col1.items.2.slides.0.panelSlider.items.0.headline.items.0"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg>,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgtype"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgarea"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg_docId"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgcjj8sy9bw2z4w0hnxm81faote"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg_dotPath"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgmainSiderail.items.0.sectionGroup.items.0.sectionItem.items.0.sectionItemColumnBloông chồng.items.0.col1.items.2.slides.0.panelSlider.items.0.headline"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgdescription"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgitems"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:<"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg_id"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgw987441147964315172"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgtype"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgapostrophe-rich-text"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgcontent"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg

Một đúng theo chất cao su thiên nhiên mới giúp lốp hecap.org City Grip Pro được nâng cao hơn nhiều đối với lốp hecap.org M35 cùng bao gồm vòng đời thực hiện nhiều hơn nữa 10% so với những địch thủ chính. Quãng đường đi được vừa đủ của nhiều loại lốp này đối với lốp xe ở phía đằng trước là 30.000 km cùng lốp sau là trăng tròn.000 km.

Bám đường xuất sắc bên trên mặt phẳng ẩm

"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgdialogIds"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:<>,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg__docId"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgcjj8sy9bw2z4w0hnxm81faote"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg__dotPath"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgmainSiderail.items.0.sectionGroup.items.0.sectionItem.items.0.sectionItemColumnBloông chồng.items.0.col1.items.3.slides.0.panelSlider.items.0.headline.items.0"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg>,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgtype"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgarea"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg_docId"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgcjj8sy9bw2z4w0hnxm81faote"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg_dotPath"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgmainSiderail.items.0.sectionGroup.items.0.sectionItem.items.0.sectionItemColumnBlock.items.0.col1.items.3.slides.0.panelSlider.items.0.headline"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgdescription"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:{"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgitems"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:<{"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg_id"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgw987441147964315172"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgtype"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgapostrophe-rich-text"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg,"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpgcontent"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg:"https://hecap.org/lop-hecap.org-city-grip-pro/imager_1_21131_700.jpg

Lốp hecap.org City Grip Pro có khả năng nước thải công dụng rộng nhờ vào các rãnh tua trung trung ương, kiến thiết gai lốp đối xứng (wheat-ear) với độ sâu gai lốp khác nhau tùy thuộc vào góc xe pháo mô-đánh (30% ở phần sợi trung vai trung phong cùng 35% tại đoạn gai của vai lốp).