Lý Thuyết Hóa Hữu Cơ

Hóa hữu cơ rất có thể được coi là một trong những phần lý thuyết quan tiền trọng, giữ vai trò trung tâm trong lịch trình hóa học phổ thông. Các dạng bài tập về hóa cơ học chiếm gần như hơn một phần hai trong đa số các bài bác thi. Để giúp những em củng cụ lại phần kiến thức đã học về hóa hữu cơ, hãy cùng team hecap.org Education gọi ngay nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Lý thuyết hóa hữu cơ


Định nghĩa hợp hóa học hữu cơ

Hợp chất hữu cơ được quan niệm là những hợp chất của cacbon (trừ mọi chất như CO2, CO, muối bột cacbonat cùng hợp hóa học của xyanua cùng cacbua,…).

Đặc điểm của hợp chất hữu cơ


*

Để hoàn toàn có thể được công nhận là 1 trong những hợp chất hữu cơ, hợp chất đề cập phải thỏa mãn nhu cầu các nguyên tố như sau:

Thành phần kết cấu nhất định buộc phải chứa C. Những nguyên tử C phải liên kết với nhau và có liên kết với H, O, N,…Liên kết hóa học đa số là loại links cộng hóa trị. Kém bền nhiệt, dễ cháy hơn các hợp hóa học vô cơ, dễ bay hơi.Các phản ứng ra mắt thường chậm, không trả toàn hay không theo một phía nhất định để chế tạo thành nhiều sản phẩm.Đa số không tan vào nước, chỉ chảy nhiều trong số dung môi hữu cơ. 

Phân các loại hợp hóa học hữu cơ

Chương trình hóa hữu cơ trong học tập phổ thông cũng sẽ giúp các em biết cách phân nhiều loại hợp chất hữu cơ. Ví dụ như sau:

Hợp hóa học hữu cơ thường được tạo thành 2 loại:Hiđrocacbon: vào phân tử hợp hóa học chỉ cất 2 nhân tố là C cùng H. Hiđrocacbon sẽ được phân thành các loại: hidrocacbon no (ankan,…), hiđrocacbon không no (anken, ankin,…), hiđrocacbon thơm (benzen,…) Dẫn xuất của hidrocacbon: là đông đảo hợp hóa học mà trong phân tử quanh đó C và H thì còn có thêm những nguyên tố khác ví như O, N, S, Cl,…Dẫn xuất hiđrocacbon cũng được chia thành nhiều một số loại như dẫn xuất halogen (CH3Cl, C6H5Br,…); ancol (CH3OH, C2H5OH,…);…Bên cạnh đó, fan ta cũng phân các loại hợp chất hữu cơ dựa vào dạng mạch cacbon:Mạch hở: kết cấu phân tử của hợp hóa học hữu cơ không đóng góp thành vòng khép kín, bao gồm mạch thẳng và mạch nhánh.Mạch vòng: những hợp chất hữu cơ gồm công thức cấu tạo ở dạng vòng khép kín, tất cả đồng vòng (vòng chỉ bao gồm C) cùng dị vòng (ngoài C còn chứa những nguyên tố hóa học khác ví như O, N,… bên trên vòng).
lý thuyết Anken: Khái Niệm, Danh Pháp và Phản Ứng Đặc Trưng Của Anken

Bảng Tuần Hoàn những Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8, 9, 10 biện pháp Đọc cùng Mẹo lưu giữ Nhanh

Bảng Hóa Trị Lớp 8 Về những Nguyên Tố hóa học Thường gặp gỡ Và bài bác Ca Hóa Trị

Tên điện thoại tư vấn của hợp hóa học hữu cơ


*

Để rất có thể nhận biết xuất sắc các hợp hóa học thường gặp mặt trong hóa hữu cơ, các em đề nghị năm được quy tắc gọi tên của những hợp chất này. 

Tên hotline thông thường

Tên thường thì của những hợp hóa học hữu cơ thường được đặt dựa trên bắt đầu tìm ra những loại chất này. 

Ví dụ:

HCOOH: axit fomic (formica: kiến).CH3COOH: axit axetic (acetus: giấm).

Danh pháp IUPAC

Theo danh pháp IUPAC, ta sẽ có công thức để gọi tên hợp hóa học hữu cơ như sau:

Tên gốc chức: thương hiệu phần nơi bắt đầu + thương hiệu phần định chức. CH3CH2Cl: etyl cloruaCH3COOCH2CH3: etyl axetatCH3CH2-O-CH3: etyl metyl eteTên cố gắng thế: tên phần thay thế + tên mạch C bao gồm + thương hiệu phần định chức CH3CH2Cl: cloetanCH2=CH2: etenCH2=CH-CH2-CH3: but-1-en

Ngoài ra, để có thể dễ dàng call tên những hợp hóa học hữu cơ, những em buộc phải thuộc nằm lòng bảng cách làm như sau:

Số đếmTênMạch Cacbon chínhTên
1monoCmet
2điC-Cet
3triC-C-Cprop
4tetraC-C-C-Cbut
5pentaC-C-C-C-Cpent
6hexaC-C-C-C-C-Chex
7heptaC-C-C-C-C-C-Chep
8octaC-C-C-C-C-C-C-Coct
9nonaC-C-C-C-C-C-C-C-Cnon
10decaC-C-C-C-C-C-C-C-C-Cdec

Phân tích yếu tố trong hóa hữu cơ

Trong lịch trình hóa hữu cơ trung học tập phổ thông sẽ có được 2 phương pháp phân tích nguyên tố hóa học như sau:

Phân tích định tính

Mục đích: xác minh nguyên tố tất cả trong hợp chất hữu cơ sẽ biết. Nguyên tắc: Chuyển các nguyên tố hữu cơ trong hợp chất thành phần lớn chất vô cơ đơn giản. Sau đó, sử dụng những phản ứng đặc thù để nhận biết. 

Phân tích định lượng

Mục đích: xác minh thành phần % cân nặng những nguyên tố bao gồm trong hợp hóa học hữu cơ. Nguyên tắc: xác định chính xác khối lượng của hợp hóa học hữu cơ đề xuất phân tích. Tiếp đến, gửi nguyên tố C thành CO2, H thành H2O, N thành N2. Cuối cùng, tính thiết yếu xác khối lượng hay thể tích của những chất chế tạo thành. Từ bỏ đó, tính được % khối lượng ban đầu của những nguyên tố. 
*

Công thức phân tử của hợp hóa học hữu cơ

Để có thể làm giỏi các dạng bài tập về hóa hữu cơ, cách làm phân tử của các hợp hóa học này là một trong những kiến thức quan trọng mà những em đề nghị nắm vững. 


đặc điểm Hóa học Của lưu Huỳnh, bí quyết Điều Chế Và các Ứng Dụng

Công thức tổng quát

Công thức tổng quát sẽ giúp đỡ các em biết sơ bộ về phần đa nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ. Điển trong khi với công thức tổng thể CxHyOzNt, ta sẽ khẳng định được rằng trong hợp chất hữu cơ này còn có tồn tại nguyên tố C, H, O với N. 

Công thức dễ dàng nhất

Công thức dễ dàng nhất được quan niệm là công thức bộc lộ tối giản tỉ lệ thành phần về số nguyên tử tất cả trong hợp hóa học hữu cơ xác định. 

Để thiết lập công thức đơn giản dễ dàng của hợp chất hữu cơ CxHyOzNt, ta dựa vào tỉ lệ:


eginaligned&ull x:y:z:t=fracm_C12=fracm_H1=fracm_O16=fracm_N14\&ull x:y:z:t=frac\%m_C12=frac\%m_H1=frac\%m_O16=frac\%m_N14endaligned

Công thức phân tử

Công thức phân tử là công thức biểu đạt số lượng nguyên tử của từng nguyên tố có trong phân tử. 

Để tùy chỉnh công thức phân tử, những em hoàn toàn có thể áp dụng một trong các 3 bí quyết như sau:

Cách 1: dựa vào thành phần % khối lượng các nguyên tố

Cho phương pháp phân tử CxHyOz, ta sẽ sở hữu được tỉ lệ:


fracM100=frac12.x\%m_C=frac1.y\%m_H=frac16.z\%m_O
Từ đó ta bao gồm : 


eginaligned&circ x=fracM.\%m_C12.100\&circ y=fracM.\%m_H1.100\ &circ z=fracM.\%m_O16.100endaligned
Cách 2: nhờ vào công thức đơn giản dễ dàng nhấtB1: Gọi cách làm phân tử của hợp chất hữu cơ là: (CTĐGN)n (với n∈N)

B2: thực hiện tính độ bất bão hòa (k) của phân tử (chỉ vận dụng khi đúng theo chất gồm chứa link cộng hóa trị, không vận dụng cho hợp hóa học có link ion).

B3: Dựa trên biểu thức k để chọn giá trị n. Từ bỏ đó, ta vẫn suy ra công thức phân tử của hợp chất hữu cơ.

Xem thêm: Tinh Chất Kích Thích Mọc Tóc, Cách Mình Giảm Rụng Tóc & Kích Thích Mọc Tóc

Giả sử một hợp chất hữu cơ bao gồm công thức phân tử là CxHyOzNt thì tổng số links ? và vòng của phân tử được call là độ bất bão hòa của phân tử đó.Công thức tính độ bất bão hòa (k):

eginaligned&k=frac2x+2+t-y2 ext (k: tổng số link pi ext và vòng)\&y=2x+2+t-2kendaligned
Cách 3: Tính trực tiếp dựa trên thông tin về cân nặng sản phẩm cháyCho bội phản ứng cháy:


C_xH_yO_zN_t + left(x+frac y4– frac z2 ight) O_2 → xCO_2 + frac y2H_2O + frac t2 N_2
Áp dụng qui định bảo toàn nguyên tố: nC= nCO2; nH= 2.nH2O; nN= 2.nN2Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng: mHCHC = mC + mH + mO + mN + … = tổng trọng lượng các nguyên tố.Sản phẩm cháy của hợp hóa học hữu cơ (CO2, H2O,…) được hấp thụ vào các bình:

Các chất hút nước là H2SO4 đặc, P2O5, những muối khan → cân nặng bình tăng là khối lượng nước;Dung dịch bazơ thường xuyên được dùng để hấp thụ CO2, ta suy ra được rằng khối lượng bình tăng là khối lượng CO2

Nếu chạm chán phải những câu hỏi cho lếu hợp thành phầm cháy (CO2 và H2O) vào bình đựng nước vôi vào hoặc hỗn hợp Ba(OH)2 thì:

Khối lượng bình tăng: m↑= mCO2+ mH2OKhối lượng hỗn hợp tăng: mdd↑= (mCO2+ mH2O) – mkết tủaKhối lượng hỗn hợp giảm: mdd↓= mkết tủa – (mCO2+ mH2O)
học tập Hóa Lớp 10 Trực đường Với giáo viên Top 1%

Công thức cấu tạo của hợp hóa học hữu cơ


*

Thuyết kết cấu hóa học tập trong hóa hữu cơ nói đến một số kiến thức đặc trưng cần chũm như sau:

Trong phân tử của chất hữu cơ, các nguyên tử sẽ links với nhau theo như đúng như hóa trị cùng theo một trơ tráo tự tuyệt nhất định. đồ vật tự link này sẽ được gọi là cấu trúc hóa học. Sự biến đổi thứ từ bỏ liên kết sẽ tạo nên thành hầu hết hợp hóa học hữu cơ mới. Tính chất của các hợp chất này đang được xác định dựa trên nhân tố phân tử và kết cấu hóa học tập của chất đó.

Hiện tượng đồng đẳng với đồng phân

Đồng đẳng và đồng phân cũng chính là 2 tư tưởng cơ bản mà các em đề nghị phân biệt được lúc học hóa hữu cơ. 

Đồng đẳng

Đồng đẳng chỉ những chất có tính chất hóa học tương tự như nhau tuy nhiên hơn nhát nhau một hoặc những nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là những chất đồng đẳng của nhau.

Đồng phân

Khái niệm về đồng phân dùng làm nói về hồ hết hợp chất có cùng cách làm phân tử nhưng khác nhau về cấu trúc hóa học.

Ví dụ: công thức là C2H6O sẽ có 2 công thức kết cấu là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) và CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

Phân loại links trong hợp hóa học hữu cơ

Trong hợp hóa học hữu cơ thường tồn trên những nhiều loại liên kết phổ biến như sau:

Liên kết tạo do 1 cặp electron dùng tầm thường được call là links đơn, trực thuộc loại links σ. Liên kết đơn được trình diễn bởi 2 vệt chấm hay là 1 gạch nối giữa 2 nguyên tử.Liên kết tạo vị 2 cặp electron dùng bình thường là links đôi, gồm 1 liên kết σ với 1 links ?, được màn trình diễn bởi 4 dấu chấm tốt 2 gạch ốp nối.Liên kết tạo vì 3 cặp electron dùng thông thường là links ba, bao gồm 1 liên kết σ với 2 links ?, trình diễn bởi 6 vết chấm tuyệt 3 gạch nối.Liên kết đôi và link ba gọi chung là liên kết bội.