Máy xúc lật trung quốc gầu 1

MÁY XÚC LẬT TRUNG QUỐC HELI HL920Model: HL920Động cơ: Cummins 4BT3.9-C100Thể tích gầu: 1 m3 / 2000 kgChiều cao xả tải: 3398 mm

*
" data-image-caption="Xúc lật trung hoa Heli HL920 gầu 1m3

" data-medium-file="https://i2.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Xúc-lật-trung-quốc-Heli-HL920-gầu-1m3.jpg?fit=300%2C147&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Xúc-lật-trung-quốc-Heli-HL920-gầu-1m3.jpg?fit=900%2C442&ssl=1" loading="lazy" class="wp-image-2874 size-full" src="https://i2.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Xúc-lật-trung-quốc-Heli-HL920-gầu-1m3.jpg?resize=900%2C442&ssl=1" alt="Xúc lật trung hoa Heli HL920 gầu 1m3" width="900" height="442" srcset="https://i2.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Xúc-lật-trung-quốc-Heli-HL920-gầu-1m3.jpg?w=900&ssl=1 900w, https://i2.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Xúc-lật-trung-quốc-Heli-HL920-gầu-1m3.jpg?resize=300%2C147&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Xúc-lật-trung-quốc-Heli-HL920-gầu-1m3.jpg?resize=768%2C377&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Xúc-lật-trung-quốc-Heli-HL920-gầu-1m3.jpg?resize=370%2C182&ssl=1 370w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" data-recalc-dims="1" />Xúc lật china Heli HL920 gầu 1m3
*
" data-medium-file="https://i1.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Cơ-cấu-truyền-lực-trên-máy-xúc-lật-trung-quốc-heli-HELI-920.jpg?fit=300%2C67&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Cơ-cấu-truyền-lực-trên-máy-xúc-lật-trung-quốc-heli-HELI-920.jpg?fit=970%2C217&ssl=1" loading="lazy" class="wp-image-2875 size-full" src="https://i1.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Cơ-cấu-truyền-lực-trên-máy-xúc-lật-trung-quốc-heli-HELI-920.jpg?resize=970%2C217&ssl=1" alt="Cơ cấu truyền lực trên sản phẩm xúc lật trung quốc heli HELI 920" width="970" height="217" srcset="https://i1.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Cơ-cấu-truyền-lực-trên-máy-xúc-lật-trung-quốc-heli-HELI-920.jpg?w=2297&ssl=1 2297w, https://i1.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Cơ-cấu-truyền-lực-trên-máy-xúc-lật-trung-quốc-heli-HELI-920.jpg?resize=300%2C67&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Cơ-cấu-truyền-lực-trên-máy-xúc-lật-trung-quốc-heli-HELI-920.jpg?resize=768%2C172&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Cơ-cấu-truyền-lực-trên-máy-xúc-lật-trung-quốc-heli-HELI-920.jpg?resize=1024%2C229&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Cơ-cấu-truyền-lực-trên-máy-xúc-lật-trung-quốc-heli-HELI-920.jpg?resize=370%2C83&ssl=1 370w, https://i1.wp.com/hecap.org/wp-content/uploads/2017/02/Cơ-cấu-truyền-lực-trên-máy-xúc-lật-trung-quốc-heli-HELI-920.jpg?w=1940&ssl=1 1940w" sizes="(max-width: 970px) 100vw, 970px" data-recalc-dims="1" />Cơ cấu truyền lực trên sản phẩm xúc lật trung hoa heli HELI 920

 Catalog trang bị xúc lật HELI HELI920 gầu 1m3