Người Ta Đâu Thương Em

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to tín đồ Ta Đâu thương Em by Lyly, Anh Tú. Listed below are tracks with similar keys and BPM to lớn the track where the track can be harmonically mixed.

Bạn đang xem: Người ta đâu thương em


TrackArtistKeyEnergyCamelotBPM
*
IfVu mèo TuongA Major311B146
*
Chỉ hy vọng Bên Em hôm nay (Lofi Ver.)Orinn, Jiki X (Nguyễn Vũ Hùng), Huy VạcA Major311B104
*
Love RosieThiều Bảo TrâmA Major511B180
*
Không yêu thương Đừng khiến Thương NhớLyly, KarikA Major411B180
*
Đom ĐómJack - J97A Major411B110
*
Cảm NắngSuni Hạ Linh, RteeA Major411B80
*
Qua Khung cửa ngõ SổChilliesA Major211B132
*
Ước Mơ Của MẹVăn Mai Hương, hẹn Kim TuyềnA Major211B132
*
Có Ai yêu mến Em Như Anh (feat. Touliver)Tóc Tiên, TouliverA Major611B105
*
Thời thanh xuân Sẽ QuaPham Hong Phuoc, Văn Mai HươngA Major311B112
Thức GiấcDa LABA Major611B127
*
sao anh không hiểu?Phùng Khánh LinhA Major411B78
*
Điều phụ vương Chưa NóiAli Hoang Duong, Trấn ThànhA Major211B110
*
In The Rainhooligan., Kim KunniA Major511B115

Người Ta Đâu yêu đương Em by Lyly, Anh Tú Information

This tuy nhiên is track #1 in tín đồ Ta Đâu yêu quý Em by Lyly, Anh Tú, which has a total of 2 tracks. The duration of this track is 4:33 and was released on February 3, 2021.As of now, this track is currently not as popular as other songs out there.Người Ta Đâu mến Em doesn"t provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable lớn some people.

Xem thêm: Phim Cách Nhiệt Hàn Quốc Csf L20, Top 4 Phim Cách Nhiệt Hàn Bán Chạy Nhất 2020

Người Ta Đâu thương Em BPM

Người Ta Đâu yêu mến Em has a BPM of 85.Since this track has a tempo of 85, the tempo markings of this tuy nhiên would beAndante (at a walking pace).Based on the tempo, this track could possibly be a great tuy vậy to play while you are doing yoga or pilates.Overall, we believe that this tuy nhiên has a slow tempo.

Người Ta Đâu yêu quý Em Key

The key of người Ta Đâu mến Em is A Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 11B.So, the perfect camelot match for 11B would be either 11B or 12A.While, 12B can give you a low energy boost.For moderate energy boost, you would use 8B and a high energy boost can either be 1B or 6B.Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 11A or 10B will give you a low energy drop, 2B would be a moderate one, and 9B or 4B would be a high energy drop.Lastly, 8A allows you to change the mood.