Tổng Hợp Một Số Bài Tập Tiếng Anh Cho Bé Có Đáp Án Chi Tiết

Các bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5 sau đây sẽ đồ vật cho nhỏ bé một lượng kiến thức và kỹ năng vô thuộc hữu ích. Các bài tập phân tách theo từng phần ngữ pháp chính bao hàm kiến thức tổng quan liêu và bài xích luyện tập tương xứng với học viên tiểu học. Hãy cùng hecap.org khám phá ngay làm sao !


Tổng thích hợp 200+ câu bài bác tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5

Trong công tác lớp 5, các bé xíu đã được học các chủ điểm ngữ pháp đặc trưng bao gồm:

Đại tự nhân xưng, tính từ bỏ sở hữu & đại từ sở hữuCác các loại từ: Danh từ, mạo từ, giới từ bỏ (in/on/at)Các từ để hỏi Wh-: Whose/ what/ who/ where/ which/ when/ why/ howThì cơ bản: bây giờ đơn, lúc này tiếp diễn, lúc này hoàn thành, vượt khứ đơn & tương lai đơn.

Bạn đang xem: Tổng hợp một số bài tập tiếng anh cho bé có đáp án chi tiết

Dưới đấy là một số bài bác tập tiếng Anh lớp 5 tổng hợp toàn bộ kiến thức bên trên giúp bé nhỏ ôn tập với ghi lưu giữ hiệu quả!

Bài tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ sở hữu, đại tự sở hữu

Các con đề nghị nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản về đại trường đoản cú nhân xưng, tính tự sở hữu, đại từ tải và nhận biết sự không giống nhau của 3 nhiều loại từ này nhằm tránh nhầm lẫn khi làm bài bác tập ngữ pháp lớp 5.

*

Kiến thức ghi nhớ

Đại tự nhân xưng (Personal Pronouns)

Đại từ cài (Possessive Pronouns)

Tính tự sở hữu(Possessive Adjectives)

I - Tôi

Mine

My - Của tôi

We - bọn chúng tôi, bọn chúng ta

Ours

Our - của bọn chúng tôi, của chúng ta

You (số ít) - Bạn

Yours

Your - Của bạn

You (số nhiều) - các bạn

Yours

Your - của những bạn

He - Anh ấy

His

His - của anh ấy

She - Cô ấy

Hers

Her - của cô ấy ấy

It - Nó

Its

Its - Của nó

They - Họ

Theirs

Their - Của họ


Bài tập thực hànhExercise 1: xong câu có áp dụng tính từ bỏ sở hữu

my

our

your

his

her

its

their


She is waiting for ______ friends

I am writing _____ address

We are washing ______ feet

They are doing _______ homeworks

Is he washing ______ bike?

My parents are cleaning ______ bedrooms

I lượt thích ___ lovely house

Tom loves ____ brothers & sisters

Exercise 2: dứt câu sử dụng các đại từ sở hữu
mineoursyourshishersitstheirs

Whose pen is this? It"s my brother"s pen. It’s ______

Whose books are these? They are my books. They"re ______

She has got a lot of toys. They"re _____

Marry, is this black ball _____?

Whose car is that? Is it _____? No, it"s not _____. It’s my brother’s

Exercise 3: Chọn câu trả lời đúng trong những câu sau

If you give me some of your sweets, I"ll give you some of my/mine

Do you often go to school with your/yours father?

Lily borrowed me a pen because her/hers was left at home.

My grandmother came round to lớn our/ours house for lunch last sunday.

My T-shirt is not as lovely as your/yours

Mrs. Green got angry because someone had taken her/hers flowers.

Đại từ, tính từ,... Số đông là những một số loại từ thông dụng nhập vai trò phát hành câu bao gồm nghĩa. Vị đó, con nên ôn tập liên tiếp để thay được cách áp dụng của mỗi loại từ này. Ngoài ra, ba mẹ hãy giúp bé học những từ loại, từ bỏ vựng rộng với bộ truyện tranh của hecap.org Stories để nhỏ đọc viết thành thạo.

Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5 - Danh từ

Cùng ôn tập kỹ năng về Danh từ trước khi thực hành bài bác tập nhé!

*

Kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 về danh từ cần ghi nhớ

Danh tự được phân chia theo các cách như sau

1. Danh trường đoản cú số ít (Singular Nouns) với Danh từ số các (Plural Nouns)

Danh từ bỏ số ít là danh tự đếm được có đơn vị đếm là 1 trong những : lấy ví dụ như apple, pen, house,...=> a pen ( 1 loại bút) , an táo khuyết ( 1 trái táo)Danh từ số nhiều là đầy đủ danh từ bỏ đếm được với con số từ 2 trở lên: lấy một ví dụ oranges (những quả cam), houses (những ngôi nhà) , pens (những loại bút)

2. Danh từ bỏ đếm được (Countable Nouns) với Danh từ ko đếm được (Uncountable Nouns)

Danh trường đoản cú đếm được là hầu hết danh từ hoàn toàn có thể đếm bởi con số. Lấy ví dụ : A tree, three trees, one hundred trees…Danh từ ko đếm được chỉ những thứ cấp thiết đếm được bằng con số. Lấy một ví dụ water (nước), air (không khí), feeling (cảm xúc)...

Cách đưa danh từ số ít sang danh trường đoản cú số nhiều

1. Đa số trường vừa lòng ta thêm “s” vào sau cùng danh từ

Apple => apples

House => Houses

Candy => candies

Book => books

2. Mọi danh từ tận cùng ch - sh- s -ss - x - o ta thêm ES

Shoe => Shoes

Glass => Glasses

Potato => Potatoes

3. Danh từ bỏ tận cùng y => chuyển y > i với thêm es

Ví dụ:

Butterfly => Butterflies

Fly => Flies

Trường hòa hợp ngoại lệ : Boy => Boys

Trường hợp sệt biệt


a tooth (một chiếc răng)

—>

teeth (những cái răng)

a foot (một bàn chân)

—>

feet (những bàn chân)

a person (một người)

—>

people (những người)

a man (một người bầy ông)

—>

men (những người đàn ông)

a woman (một tín đồ phụ nữ)

—>

women (những người phụ nữ)

a policeman (một cảnh sát)

—>

policemen (những cảnh sát)

a mouse (một bé chuột)

—>

mice (những bé chuột)

a goose (một nhỏ ngỗng)

—>

geese (những con ngỗng)

an ox (một bé bò đực)

—>

oxen (những con bò đực)


Bài tập ngữ pháp giờ Anh lớp 5 về danh từExercise 1: nuốm đổi hình thức từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều cho mỗi từ sau

Singular

Plural

Singular

Plural

Address

Shoe

Street

Toe

Village

City

Home

Parent

Tower

School

Province

Dinner

Hometown

Face

Building

Boy

Exercise

Girl

Partner

Sunday

Project

Library

Tree

Game

Flower

Week

Radio

Family

Computer

Holiday


Exercise 2: Điền danh từ có sẵn vào từng ô thích hợp (Phân một số loại danh từ)

Pencil, teacher, classroom, notebook

Book, fireman, police station

Cellphone, house, student, table

Library, park, airplane, bank

Doctor, friend, secretary


Exercise 3: Điền chữ C trước danh trường đoản cú đếm được (Countable noun) với chữ U trước danh từ ko đếm được (Uncountable noun)

Rice ___

Water ____

Milk ____

Honey____

Apples____

Pizza _____

Fish _____

Grapes_____

Cookies _____

Cheese______

Chocolate _____

Juice_____

Ice-cream _____

Exercise 4: lựa chọn từ đúng trong mỗi câu sau:

A slice/bowl of pizza

A cup/plate of tea

A piece/bowl of cake

A bunch/can of flowers

A bowl/bar of soup

A bag/bottle of juice

A jar/plate of honey

A bottle/a piece of milk

A box/piece of cereal

A glass/slice of coffee

Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5 về mạo trường đoản cú a/an/the

Mạo từ “A” cùng “An” “the” là các loại từ thịnh hành mà những con cần nắm rõ cách dùng. Cùng luyện tập với những bài xích tập ngữ pháp sau đây để ôn lại kỹ năng và kiến thức nhé!

*

Exercise 1: Điền vào ô những từ a/an/the

She has got a ___ kitty

Sarah is a _____ pretty girl

John has bought ___ old boat

There is ____ star in the sky

Mary has got ____ uncle

___ man is going to his home in this afternoon

Father left _____ táo on the table

_____ author is someone who writes books

Exercise 2: Điền a/an/the vào ô tương thích trong đoạn văn sau

Sample 1:

Grandma is ____(1) old lady. She ‘s got ____(2) house near ____ (3) sea.There are ____(4) flowers and ______(5) tree in _____(6) garden. ______(7) tree is _____ (8) tall. It"s ______ (9) táo khuyết tree. Grandma has got _____(10) cat , too. ____ (11) mèo is _____ (12) trắng but it has got _____(13) black tail. It is ____ (14) old cat but _____(15) grandma loves it very much.

Sample 2:

London is ____(1) big city. I"ve got many friends there.

Jane is _____ (2) English girl but she lives in ____(3) Portugal

Listen khổng lồ _____(4) woman. She is singing _____(5) nice song.

____(6) sun is in ___ (7) sky

_____ (8) colour of this flower is ___ (9) purple

Mr Ken has got ____ (10) new car

Sample 3:

Mike wanted to buy ____(1) comic book so he went lớn ____(2) Super - Comic Store. He looked at many comic books và then he saw ___ (3) one. He knew as soon as he saw it that it was ____(4) comic book he wanted to lớn buy. He gingerly opened _____(5) book , and read ____(6) few pages. He brought ___ (7) comic book lớn the front clerk to showroom _____(8) plastic protector và ____ (9) small bag to lớn his order.

Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5 về giới từ

Giới từ nhập vai trò đặc biệt giúp xác minh mối contact giữa các danh từ không giống nhau trong câu. Nhiều loại từ này có thể đứng ở các vị trí tùy mục đích sử dụng, thường là trước danh từ và đại từ. Một số trong những giới từ hay được dùng gồm:

*

Kiến thức cần ghi nhớ

In + the morning / the afternoon/ the evening/ February/ (the) Spring/ (the) summer/ (the) winter/ 2013/ the 1990s

On + sunday/ Monday morning/ Tuesday afternoon/ Wednesday evening/ my birthday/ a holiday/ the weekend (U.S)

At + night/ 15:30/ noon/ midday/ midnight/ bedtime/ sunrise/ sunset/ the weekend (U.K)

Bài tập thực hànhExercise 1: Điền vào ô trống với các giới trường đoản cú sau: on/ at/ in

My wife"s birthday is ____ April.

My son wakes up ___ 6:00 am.

I was born ____ July.

I was born _____ 1996.

This temple was built ______ the sixth century.

Please come to my trang chủ ____ Friday.

The driver will be here ____ an hour.

They work together _____ Sunday afternoon.

My brother has a new job. He works ___ the evening.

We"re going to lớn have a picnic ____ Saturday afternoon. Would you like to come?

I"ll finish my work _____ an hour. Then, I can go home.

When is the meeting? Is it ____ 2:00 ?

I like to get up really early _____ sunrise. When the birds start to sing.

Tom"s birthday is next week, ____ January 14.

My grandfather was born ____ the 1950s.

Will we be ____ time, or will we miss our flight?

Are there any holidays ___ October?

What time does your mother go khổng lồ bed ____ night?

She moved khổng lồ the city _____ 2022.

I"m going to lớn watch a TV show. It starts _____ midnight.


Ứng dụng học tiếng Anh giúp con GIỎI ngữ pháp - SIÊU từ vựng


Tổng hòa hợp 1000+ tự vựng giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 với 2


Sách tham khảo tiếng Anh lớp 5: Tổng hợp 8 cuốn sách tốt nhất mang lại bé


Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 về Wh - Whose/ what/ who/ where/ which/ when/ why/ how

Các từ để hỏi Wh-words là thành tố đặc biệt để xây dựng câu hỏi trong giờ Anh. Tùy vào mục đích sử dụng là nhằm hỏi thông tin, lý do, thời gian, địa điểm,... Mà lựa chọn sử dụng từ nhằm hỏi thích hợp. Bé nhỏ hãy thuộc làm bài bác ngữ pháp sau đây để nắm vững cách dùng.

Xem thêm: Tin Tức Mới Nhất Về ` Lịch Thi Đấu Tứ Kết Asiad 2018 Vòng Tứ Kết Đến Chung Kết

*

Exercise 1: Điền vào ô trống các từ ham mê hợp

_____ is your mom in bed? She has a bad headache

_____ floor is the classroom on? On the second floor.

_____ were you born? In Paris

_____ tall is your brother?

_____ much did you pay for that computer?

_____ is she spending her summer holiday? In China

_____ did your brother get married? Last week

_____ vì you flight to Hanoi with? My parents

_____ often do you spend postcards? Never

_____ vị you usually park your car? In the car park

_____ did you pay the electricity bill? By credit card

_____ would you like to drink? Some beer, please

_____ coat bởi vì you prefer? The đen or the xanh one?

_____ far is the shopping center?

_____ have you been doing lately?

_____ many friends have she got? Not many

_____ much does she weigh?

_____ vì you think about Sonia"s friend? He is handsome

_____ are you meeting Hanna? At the bookstore.

_____ does she vày in the evening? She watches TV

_____ did you keep your money? In the bank

_____ school bag is the red one? Martin"s

_____ is younger, your sister or you? My sister

_____ time does she finish work? At five o"clock.

Bài tập ngữ pháp lớp 5 về các thì cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Anh

Ở công tác tiếng Anh lớp 5, các con cũng cần được nắm được một trong những thì cơ bản như: hiện tại đơn, quá khứ đơn, sau này đơn,... Dưới đó là kiến thức đề xuất nhớ và bài bác tập thực hành thực tế giúp con hiểu rõ cách dùng.

Kiến thức nên ghi nhớ

Hiện tại 1-1 (Simple present)

To beVerbs
+S + Is/are/am + Predicate ….S + Verb + Object …
-S + Is/are/am + Not + Predicate…S + Don"t/ doesn"t + V_inf + O …
?Is/are/am + S + Predicate…Do/does + S + V_inf + Object…

Ex:

She is a doctor (cô ấy là 1 trong những bác sĩ)Is this your father? (đây là tía bạn yêu cầu không?)My English is not good (tiếng Anh của tôi không giỏi lắm)She cooks dinner for her children (cô ấy nấu bữa tối cho mọi đứa nhỏ)

Hiện tại tiếp tục (Present continuous)

Công thứcVí dụ
+S + is/are/am + V-ingShe is watching TV
-S + am/ is/ are + not + V-ingShe is not coming
?Am/ Is/ Are + S + V-ing?Is she studying in the classroom?
Wh-?Wh- + am/ are/ is (not) + S + Ving?Where are you going?

Quá khứ đơn (Simple past)

Cấu trúc với khổng lồ beCấu trúc cùng với Verbs
+S + were/was + O ….S + Ved/ V2 + Object …
-S + were/was + Not + O…S + didn"t + V_inf + O …
?Were/was + S + O…?Did + S + V_inf + Object…?

Ex:

I was at home yesterday (tôi đã trong nhà ngày hôm qua) She went swimming last Sunday (cô ấy sẽ đi bơi vào chủ nhật vừa rồi) Did you go to lớn school yesterday? (hôm qua chúng ta có đi học không?)

Tương lai đơn (Simple future)

Cấu trúcVí dụ
+S + will/shall/ + V_inf + OShe will take a flight tomorrow
-S + will/shall + not + V_inf + O (Will not = won"t)I won"t come to lớn the cinema with you tonight
?Will/shall + S + V_inf + O?Will you cook dinner ?

Hiện tại dứt (Present perfect)

Cấu trúcVí dụ
+S + have/has + Vpp/ed + OI have lived in this thành phố for 5 years
-S + have/has + not + Vpp/ed + OI haven"t met Peter for a while
?Have/has + S + Vpp/ed + O?Have you finished your homework?
Bài tập thực hànhFill in the correct khung verb – All Tenses

1. She _______________ a fantastic film at trang chủ yesterday. (watch)

2. _____________________ a new apartment? (you ever hire)

3. My mom _______________ me last Sunday. (meet)

4. The boys _______________ in the yard while the girls _______________ . (play, sing)

5. She _______________ a bottle of water in the supermarket. (buy)

6. His father _____________________ in the USA for the past six years. (live)

7. __________________ khổng lồ visit London ? (you plan)

8. How long _____________________ for me? (you wait)

9. I _____________________ lớn my grandparent"s house last week. (come)

10. I’m hungry. I _____________________ anything. (not eat)

11. He _____________________ cake. That’s why his hands are full of flour. (bake)

12. Peter and I _____________________ each other for 5 years. (know)

13. My father (wash) _________ his hair everyday. He (wash) _________ his hair now.

14. Look! The sun (shine) _______

15. Lily (be) __________ extremely happy now.

16. It is 10:00 am. I am at home. I (cook) _______ my lunch around 10 o"clock.

17. I sometimes (go) ______ to the zom on sunday.

18. My grandmother’s house (be) _________ in Thanh Xuan District.

19. My friends & I (study) _____ with our English teacher now.

20. What _________ your mother (do) ________ ?

21. What time _________ you (go) _______ lớn school everyday?

22. Minh (travel) _________ to tp hcm by flight

23. Where _________ her mother (work) _______ ?

24. Look ! The bus (come) __________

25. My mom is very clever. She (know) ___________ how to cook.

26. Oliver (listen) __________ lớn English songs everyday.

27. They always (have) ___________ breakfast at 8:00 am

28. Jenny (clean) _________ the house once a week.

29. My brother (paint) _________ on the wall now.

30. _______ you ________ (visit) your grandparents last week?

31. He usually (go) ________ on a vacation with his girlfriend.

32. A bowl of noodles (cost) __________ 30.000 VND

33. Listen! Somebody (approach) ____________

34. She is tired. She (want) ________ to go trang chủ now.

35. How often _______ you (go) _________ khổng lồ the library ?

36. “Excuse me, but you (sit) _________ in my place.”

37. She (move) ___________ to lớn London in 2000 & (spend) _________ 5 years there to study.

38. Teenagers lượt thích (listen) ________ to the latest pop music.

39. What ________ you (do)_________ tomorrow afternoon ?

40. Children shouldn’t (drink) _______ coffee. It (not be) _______ good for their health.

Đáp án bài xích tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5

Sau khi thực hành bài tập giờ Anh lớp 5 phía trên, nhỏ bé hãy kiểm soát lại đáp án sau đây nhé!

Bài tập về đại tự nhân xưng, tính trường đoản cú sở hữu, đại từ bỏ sở hữu

Exercise 1:

1. Her

2. My

3. Our

4. Their

5. His

6. Their

7. My

8. His

Exercise 2:

1. His

2. Mine

3. Hers

4. Yours

5. Yours - mine

Exercise 3:

1. Mine

2. Your

3. Hers

4. Our

5. Yours

6. Her

Bài tập về danh từ

Exercise 1:

Addresses, streets, villages, homes, towers, provinces, hometowns, buildings, exercises, partners, projects, trees, flowers, radios, computers, shoes, toes, cities, parents, schools, dinners, faces, boys, girls, sundays, libraries, games, weeks, families, holidays.

Exercise 2:

- Person (danh từ chỉ người): teacher, fireman, student, doctor, friend, secretary

- Place (danh từ chỉ nơi chốn, địa điểm): classroom, police station, house, library, park, bank

- Thing (danh tự chỉ vật): pencil, notebook, book, cellphone, table, airplane

Exercise 3:

1-U, 2-U, 3-U, 4-U, 5-C, 6-C, 7-C, 8-C, 9-C, 10-U, 11-U, 12-U, 13-U

Exercise 4:

1. Slice

2. Cup

3. Piece

4. Bunch

5. Bowl

6. Bottle

7. Jar

8. Bottle

9. Box

10. Glass

Bài tập về a/an/the

Exercise 1:

1-a, 2-a, 3-an, 4-a, 5-an, 6-a, 7-an, 8-an

Exercise 2:

Sample 1: 1-an, 2-a, 3-the, 4-#, 5-a, 6-the, 7-the, 8-#, 9-an, 10-a, 11-the, 12-#, 13-a, 14-an, 15-#

Sample 2: 1-a, 2-an, 3-#, 4-the, 5-a, 6-the, 7-the, 8-the, 9-#, 10-a

Sample 3: 1-a, 2-a, 3-#, 4-the, 5-the, 6-a, 7-the, 8-a, 9-a

Bài tập ngữ pháp giờ Anh về giới từ

1. In

2. At

3. In

4. In

5. In

6. On

7. In

8. On

9. In

10. On

11. In

12. At

13. At

14. In

15. In

16. In

17. In

18. At

19. In

20. At

Bài tập về Wh?

1. Why

2. Which

3. Where

4. How

5. How

6. Where

7. When

8. Who

9. How

10. Where

11. How

12. What

13. Which

14. How

15. What

16. How

17. How

18. What

19. Where

20. What

21. Where

22. Whose

23. Who

24. What

Bài tập về những thì. Đáp án từ bỏ câu 1 mang đến 40

1. Watched

2. Have you ever hired

3. Met

4. Was playing - singing

5. Bought

6. Has lived

7. Have you planned

8. Have you waited

9. Came

10. Haven"t eaten

11. Baked

12. Have known

13. Washes - is washing

14. Is shining

15. Is being

16. Am cooking

17. Go

18. Is

19. Are studying

20. Does/ do

21. Do/ go

22. Travels

23. Does/work

24. Is coming

25. Knows

26. Listens

27. Have

28. Cleans

29. Is painting

30. Did/visit

31. Goes

32. Costs

33. Is approaching

34. Wants

35. Do/go

36. Are sitting

37. Moved/ spent

38. Listening

39. Will/you

40. Drink/ isn"t

Những lưu ý khi làm bài xích tập ngữ pháp giờ Anh lớp 5

Đối với khối lượng bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cung cấp ở trên, để đạt hiệu quả tối đa trước lúc làm bé bỏng lưu ý những điều sau đây:

Ôn tập lại kiến thức căn bản trước khi có tác dụng bài. Những kiến thức đã có học nhỏ xíu cần gọi cách sử dụng và ghi nhớ kết cấu đúng của câu

Khi làm cho bài, nhỏ nhắn cần hiểu kỹ từng câu tránh lựa chọn theo cảm tính cùng chọn đáp án khi không đủ thời gian để ý đến kỹ.

Làm bài ngừng ba bà mẹ thầy cô cung ứng đáp án mang đến bé, phía dẫn bé xíu ghi lại phần lớn từ mới tất cả trong bài kiểm tra nếu chưa biết.

Để bé xíu nhớ kỹ hơn, qua một thời gian ngắn bạn có thể cho bé nhỏ làm lại bài xích tập đã có tác dụng trường hòa hợp lần 1 nhỏ nhắn bị không đúng nhiều.

Trên đây là tổng hợp kỹ năng và kiến thức và bài tập ngữ pháp giờ Anh lớp 5 với các chủ điểm quan tiền trọng. Nhỏ xíu hãy đọc thật kỹ và thực hành để cố chắc biện pháp dùng nhé! xung quanh ra, ba bà mẹ hãy mang đến bé đọc thêm những bài học kinh nghiệm mới được update trên Blog học tiếng Anh của hecap.org để con giỏi hơn từng ngày!

Chúc các con học tốt!

VUI HỌC HIỆU QUẢ - NHẬN QUÀ HẤP DẪN

Giúp nhỏ GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT vào 2 THÁNG cùng với chương trình chuẩn chỉnh Quốc tế. Đặc biệt!! tặng ngay ngay suất học hecap.org Class - Lớp học chuyên đề cùng giáo viên trong nước và thế giới giúp bé học vui, ba mẹ sát cánh hiệu quả.