Xem phim tình yêu nơi chân trời

Một mình trên phố khuya âm thầm,Nhìn vầng trăng khuất xa chân trời,Mà đêm như vô tình lãng quên nỗi đau tình anh,Tìm về trong giấc mơ năm nào,Lời em trao ngất ngây tim này,Tình yêu như muôn ngàn ánh sao sáng trên trời cao,Tìm về dĩ vãngMột đời mãi nhớ,Giờ còn gì cho nhau hỡi em xin quay vềCòn nhớ những phút ái ân ngày xưaKhi bên em lòng anh đắm sayMong cho thời gian đừng lặng lẽ trôi đi thật xaTình đó mãi mãi sẽ trao về emXin em yêu đừng nên dối gianĐêm nay mình anh-lòng thương nhớ đến em tình xaCòn nhớ những phút ái ân ngày xưaKhi bên em lòng anh đắm sayMong cho thời gian đừng lặng lẽ trôi đi thật xaTình đó mãi mãi sẽ trao về emXin em yêu đừng nên dối gianĐêm nay mình anh-lòng thương nhớ đến em tình xaĐêm nay mình anh-lòng thương nhớ đến em tình xa


Bạn đang xem: Xem phim tình yêu nơi chân trời

Một mình trên phố khuya âm thầm,Nhìn vầng trăng khuất xa chân trời,Mà đêm như vô tình lãng quên nỗi đau tình anh,Tìm về trong giấc mơ năm nào,Lời em trao ngất ngây tim này,Tình yêu như muôn ngàn ánh sao sáng trên trời cao,Tìm về dĩ vãngMột đời mãi nhớ,Giờ còn gì cho nhau hỡi em xin quay vềCòn nhớ những phút ái ân ngày xưaKhi bên em lòng anh đắm sayMong cho thời gian đừng lặng lẽ trôi đi thật xaTình đó mãi mãi sẽ trao về emXin em yêu đừng nên dối gianĐêm nay mình anh-lòng thương nhớ đến em tình xaCòn nhớ những phút ái ân ngày xưaKhi bên em lòng anh đắm sayMong cho thời gian đừng lặng lẽ trôi đi thật xaTình đó mãi mãi sẽ trao về emXin em yêu đừng nên dối gianĐêm nay mình anh-lòng thương nhớ đến em tình xaĐêm nay mình anh-lòng thương nhớ đến em tình xa


*Định Nghĩa Của Tình Yêu

Khánh Phương ft Liêu Hưng

*
6.844.082


http://musicmd1fr.hecap.org.net/bucket-image-hecap.org/images/song/20161129/YQ8bLI8PjJXkAlFOhHUI5865dcfc569bc_103_103.jpg

Dứt Áo Ra Đi

Khánh Phương

*
7.771.345


http://musicmd1fr.hecap.org.net/bucket-image-hecap.org/images/singer/20120119/F9rxu5MlYDN3aJr3mo1g590bdf8b2e9ce.jpg

Xem thêm: Top 9 Kệ Treo Quần Áo Gỗ Tphcm “Chất Như Nước Cất” Ở Đâu? Top 10 Kệ Treo Quần Áo Đa Năng 2,3,4 Tầng 2021

http://musicmd1fr.hecap.org.net/bucket-image-hecap.org/images/singer/20211109/9H4pVGPPPXuGENrrc2Bx618a2275881a7.jpg
http://musicmd1fr.hecap.org.net/bucket-image-hecap.org/images/singer/20160930/cjMDuQpWdIvBK6oZwazd5d4e3625dbd2e.jpg
http://musicmd1fr.hecap.org.net/bucket-image-hecap.org/images/singer/20221122/rGeBxyehaGQCyjSdcBem637d7b4e09395.jpg
http://musicmd1fr.hecap.org.net/bucket-image-hecap.org/images/singer/20120119/C7tPyiO87dMNJE1hw1J55dcf61236c760.jpg
http://musicmd1fr.hecap.org.net/bucket-image-hecap.org/images/singer/20200120/eKidV94gxuc0iZW3EHgd602cdf6638efc.jpg
http://musicmd1fr.hecap.org.net/bucket-image-hecap.org/images/singer/20211019/4gLcQrCnBqtlm7xSZE7z616e63d92edc7.jpg
http://musicmd1fr.hecap.org.net/bucket-image-hecap.org/images/singer/20221128/KW9CNyl8anDE0495CWQB63843216c747e.jpg
http://musicmd1fr.hecap.org.net/bucket-image-hecap.org/images/singer/20201124/jyhsFyjq0iQ7TlaPBgRa5fbc8b5ce915a.jpg