Bằng Chứng Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc

cho nên vì vậy biết rằng chỉ bao gồm pháp môn niệm Phật ước vãng sinh Tây phương là thuận tiện và thịnh hành cho đông đảo tầng lớp từ bỏ kẻ xuống tóc đến bạn tại gia cư sĩ muốn mong cầu đoạn trừ sanh tử triệu chứng quả niết bàn ở thời đại mạt pháp này.

Bạn đang xem: Bằng chứng vãng sanh tây phương cực lạc

Vậy yêu cầu niệm Phật mà chỉ mong cầu tí đỉnh phước báo ở cõi trời hoặc cõi người; tốt niệm Phật mà ước ao cầu chuyển cụ làm vị cao tăng lên là mức giá công chưa đúng nấc của sự niệm Phật, mà, cũng không phù hợp với bản nguyện độ sinh của chư Phật. Hành giả phải một lòng vạc đại hùng tâm; tín, hạnh, nguyện đầy đủ hy vọng quyết xả bỏ thân ngũ uẩn giả nhất thời đời này ở trái đất Ta Bà mà mong sanh về Tây Phương rất Lạc

*


Hầu không còn Bắc Tông Phật giáo bao gồm tu sĩ và cư sĩ từng ngày đều niệm câu "Nam tế bào A Di Đà Phật" ít nhất là trong lúc chào hỏi gặp gỡ nhau. Điều này cho biết thêm là pháp môn Tịnh Độ đã lấn vào tư tưởng của tín đồ Phật tử. Tuy hầu như đều biết niệm câu "Nam tế bào A Di Đà Phật" tuy nhiên không biết mục tiêu của sự niệm Phật bắt buộc thường hay lâm vào cảnh những trường phù hợp như sau: + nhiều tín đồ liên tiếp đi miếu lễ Phật, thấy bạn bè niệm Phật, mê man vui tự mình cũng gia nhập theo mặt hàng ngũ nhằm niệm Phật tụng kinh, nhưng không rõ niệm Phật để triển khai gì. Tuy rằng sự tu niệm nầy cũng có thể có mang lại một không nhiều phước đức, tuy thế không phải là việc mong cầu Phật đạo. + Có fan niệm Phật là để cầu cho con cháu sung túc, đoàn tụ gia đình, làm ăn uống phát đạt, mức độ khỏe đầy đủ, buôn bán nhiều lợi lộc, phát tài trúng số... điều này cũng tốt nhưng không phù hợp với sự ý muốn cầu giải thoát. + Có tín đồ vì cuộc sống khổ sở, tình cảm nhức khổ, ảm đạm chán, chạm mặt điều không vừa ý, dung mạo xấu xa; phát trọng tâm niệm Phật hy vọng cầu hết khổ đời nầy, đời sau sinh làm tín đồ xinh đẹp, chi phí của phong lưu không bị bạn khinh chê... Vì vậy không hợp với sự liễu sinh thoát tử của đơn vị Phật, với cũng không phù hợp với bản nguyện của chư Phật ra đời. + lại sở hữu người phân biệt sự buồn bã của cuộc đời mà Phát chổ chính giữa niệm Phật để ước sanh lên các cõi Trời được hưởng phước lạc an vui, niệm như thế cũng không phải là bạn chân chánh niệm Phật, không đúng với pháp môn Tịnh Độ. + Hoặc có người niệm Phật mong muốn bỏ thân này đưa lại kiếp sau gặp được Phật pháp xuống tóc tu học, hoằng dương chánh pháp, lợi lạc bọn chúng sanh; niệm Phật bởi vậy cũng chưa điện thoại tư vấn là đầy đủ trí lực trong những khi niệm Phật. Vì chưng sao? vày khi chuyển nuốm đầu thai, tuy rằng có chạm mặt Phật pháp, xuống tóc tu học, nhưng mà không chắc chắn là kiếp kia mình hoàn toàn có thể chứng được đạo, mặc dù rằng túc duyên đầy đủ thiện nghiệp bao gồm thừa, hoàn toàn có thể ngộ được đạo; tuy vậy chưa chứng thì tuyến đường sanh tử vẫn tồn tại nên sự mê mờ e rằng nặng nề thoát. Hệt như Giám ko đại sư đời Đường, hoặc Viên quán đại sư, Pháp Vân đại sư, Hải Ấn đại sư, Mạt sơn đại sư, Giới Diễn thiền sư... Các vị này chuyển gắng đầu bầu kiếp máy ba đa số đi vào vắt tục bỏ mất hạnh nguyện của kẻ xuất gia, như vậy từ từ sẽ lâm vào hoàn cảnh mê lộ sinh tử trở lại, và thời cơ sa đọa vào bố ác đạo cực nhọc mà thoát khỏi. Giới Diễn thiền sư là kiếp trước của tô Đông Pha; đánh Đông Pha sau khoản thời gian làm quan tiền chẳng những đã không tu, không độ trì chánh pháp mà lại còn hủy báng phòng phá Phật pháp cho tới khi chạm mặt Phật Ấn thiền sư hóa độ cho. Điều này cho thấy thêm niệm Phật mong kiếp sau chuyển nuốm làm bạn xuất gia ko phải là việc tốt. Nhìn lại thời mạt pháp, bọn họ lại càng tránh việc phát nguyện chuyển cố làm bạn xuất gia tu học; vì không ít tu sĩ hiện tại chỉ loay hoay trong phần tu phước mà quên đi bản nguyện ước ao cầu giải thoát, nên chắc chắn rằng sẽ bước vào mê lộ của sanh tử. Vậy chúng ta phải niệm Phật ra sao mới đúng lòng tin mong cầu của bản thân và phù hợp với bản nguyện của chư Phật xuất chũm độ sanh trong mười phương nhân loại ba đời? Chư Phật trong mười phương ứng thân nhập cầm cố là vì muốn cho tất các chúng sanh đi vào đạo quả giải thoát, liễu sanh thoát tử. Bản nguyện này nói rất rõ trong kinh Pháp Hoa. Chư Phật bắt gặp chúng sinh sẵn tất cả đầy đủ những đức tướng tá Như Lai; nhưng, vày nghiệp duyên è cổ lao trói buộc buộc phải mãi chịu sống loạn thác cuồng vào mê lầm ảo ảnh. Khi giành được chút không nhiều thiện duyên phước đức thì sinh lên các cõi Trời hưởng phước, tuy nhiên khi không còn phước thì cũng trở nên đọa lạc trong vòng ba ác đạo. Giả dụ thiện duyên không có, mà cay nghiệt lại các thì con phố ác đạo mở cửa đón chờ. đến nên, ráng Tôn mong muốn cho chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi thiệt sự phải đoạn trừ sinh tử.

Xem thêm: Eropi Com Phim Hoạt Hình Oscars Oasis Episode 05 Chú Tắc Kè Hoa Full Hd

Đoạn trừ sinh tử ấy là chứng quả vị A La hán, tuy thế quả vị A La Hán chỉ gồm có vị xuất gia mới chứng được, còn lại phần lớn quần chúng Phật tử thì lại không đạt được. Đoạn sinh tử thiền gia gọi là kiến tánh hội chứng ngộ, cơ mà mấy ai mà lại thiền tọa được hội chứng ngộ, họa chăng cũng chỉ dành cho hàng tu sĩ xuống tóc mới tất cả đủ công năng thiền tọa mang đến chỗ loài kiến tánh chứng ngộ còn lại phần nhiều quần chúng thì không. Nhìn tổng thể cũng chỉ khôn cùng ít fan xuất gia thiền tọa loài kiến tánh chứng ngộ, mà đa số phải nhập thai chuyển nạm để tiếp tục tu; tuy thế thời mạt pháp, Phật pháp dần dần đi vào nơi suy tàn theo định nguyên tắc tự nhiên: thành, trụ, hoại, ko của vạn pháp. Vậy chuyển núm để liên tiếp tu, con phố nghịch cảnh trở ngại vạn lần, trăm người chuyển vậy một vài fan chứng ngộ. Đa số quần bọn chúng tu tập theo thiền tọa thì rất nhiều lắm cũng chỉ đạt ngưỡng được đôi chút định tâm; nhưng định trung khu thì y như lấy đá đè cỏ, cỏ tuy không mọc tuy vậy cội rễ vẫn còn, gặp mặt duyên tảng đá bị lăn đi chỗ khác thì cỏ ngay tức thì mọc trở lại. Vì thế biết rằng chỉ tất cả pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh Tây phương là dễ dãi và phổ biến cho các tầng lớp từ bỏ kẻ xuống tóc đến fan tại gia cư sĩ muốn hy vọng cầu đoạn trừ sinh tử triệu chứng quả nát bàn ở thời đại mạt pháp này. Vậy yêu cầu niệm Phật mà chỉ mong sao cầu tí đỉnh phước báo ở cõi trời hoặc cõi người; hay niệm Phật mà muốn cầu chuyển vậy làm vị cao tăng đều là chi phí công chưa đúng nút của sự niệm Phật, mà, cũng không hợp với bản nguyện độ sanh của chư Phật. Hành giả phải một lòng phân phát đại hùng tâm; tín, hạnh, nguyện đầy đủ hy vọng quyết xả bỏ thân ngũ uẩn giả tạm thời đời này ở quả đât Ta Bà mà mong sanh về Tây Phương rất Lạc, nhập vào đại chúng bất thối tình nhân Tát; bài toán này rất tương xứng với bản nguyện của chư Phật xuất nỗ lực độ sanh. Khi gắn vào đại chúng bất thối ý trung nhân Tát thì tuyến đường chứng quả Phật đạo không còn xa, khi ấy hành giả cũng có thể ứng thân trở lại trái đất Ta Bà nhưng mà không sợ bị ác duyên làm mê muội. Như vậy, bây giờ là đến thời kỳ mạt pháp, chướng duyên nghịch cảnh trùng trùng, ác hữu ác nhân đầy dẫy, kẻ tu thì nhiều, bạn chứng đạt thì quá ít; phần đông xuôi theo vắt tục, hoặc họa lắm thì chỉ đọc trên văn vẻ chữ nghĩa; hay kể đến thiền tọa hình như chỉ còn là một phong trào, còn sự chứng ngộ đề cập như ánh sáng đom đóm ở giữa đêm đen. Bởi vì vậy, đại chúng đồng tu bao gồm tâm hy vọng cầu đoạn sanh tử vào một đời thì không thể pháp môn tu nào dễ dàng và dễ dãi cho quí vị hơn là pháp môn niệm Phật mong vãng sanh về Tây Phương cực Lạc gặp gỡ Phật Di Đà. Ấn quang quẻ đại sư, một bậc cao tăng cận đại, là Tổ máy mười ba của Tịnh Độ Tông ở trung hoa có dạy: "Thời mạt pháp, chúng sanh nghiệp nặng, trọng điểm tạp; nếu ngoài pháp môn niệm Phật cơ mà tu những pháp môn khác, chỉ gieo được phần trí tuệ, phước đức căn lành thì có; mà lại phần liễu thoát sinh tử luân hồi vào hiện ráng thì không. Tuy có một vài vị cao đức phi thường, song đó chỉ là phần đông bậc nhân tình Tát hiện chũm mà làm mô phạm cho chúng sanh, như kinh Lăng Nghiêm đang nói. Nhưng các vị ấy cũng chỉ nương theo trình độ chuyên môn chúng sanh mà lại thị hiện nay ngộ đạo chứ không cần phải chứng đạo. Pháp môn Tịnh Độ thời nay mặc dù ít người chứng được niệm Phật tam muội như xưa; tuy vậy cũng có thể nương theo nguyện lực của mình và bản nguyện của A Di Đà nhưng đới nghiệp vãng sanh về cõi rất Lạc. Tự đây không còn sanh tử luân hồi, nhưng mà lần tu tập cho đến lúc hội chứng quả vô sanh." Sự thù chiến thắng cao diệu của pháp môn niệm Phật mang đến quảng đại quần chúng quanh đó sự trình làng của đức say đắm Ca Mâu Ni, tiếp theo còn tồn tại các vị bồ Tát khuyên bảo mọi tín đồ nên nguyện vãng sanh về tây phương như: Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ; các vị tổ tiên cả thiền lẫn tịnh như: Vĩnh Minh, Trí Giả, Triệt Ngộ, Liên Trì, Thiện Đạo, Ngẫu Ích, Ấn Quang... Vĩnh Minh, Triệt Ngộ, Liên Trì phần đa là đông đảo thiền sư khét tiếng bên Thiền Tông sau khi tham thiền đạt ngộ, chuyển qua làn đường khác niệm Phật ước vãng sanh. Phải biết pháp môn niệm Phật là nhiệm mầu và hợp cơ với bọn chúng sanh thời mạt pháp cho dường nào. Quí tiên sư là bậc thạc đức cao tăng mà còn niệm Phật mong muốn cầu sanh về tây thiên huống hồ đưa ra ta là hàng hậu học phước mỏng tội dày; vả lại, mặt hàng cư sĩ ngay tại nhà duyên nghiệp ông xã chất cơ mà không mong hướng đến Tây Phương rất Lạc thì còn đường nào khác để đi? Trong khiếp Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền, sau thời điểm Bồ Tát Phổ nhân từ phát mười đại nguyện, khuyến phát các vị nhân tình Tát trường đoản cú Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hướng cho đến Thập Địa đều cần phát nguyện ước sanh về Tây Phương. Cho nên biết rằng hầu như ai do bảo vệ Tông Môn hay bao gồm lối quan sát thiên kiến nhưng mà chê xuất xắc phê bình pháp môn Tịnh Độ là yếu hèn kém, ko tự lực được phải nhờ vào tha lực, là môn tu để cho ông già bà cả, cho những người dốt nát ít học, là Phật phù hợp Ca không phải vì niệm Phật mà thành Phật... Là họ tự coi thường chê chính bản thân của họ, hoặc tệ hại hơn, họ đang khinh chê đức nạm Tôn đam mê Ca Mâu Ni, các vị người yêu Tát Mã Minh, Long Thọ, Văn Thù, Phổ thánh thiện là đầy đủ vị Tổ của Thiền Tông, hay các vị Thiền sư thiết yếu tông như: Vĩnh Minh, Triệt Ngộ, Liên Trì... Vì chưng đây xin kể nhở những người dân tu thiền, hãy siêng tâm thiền định cho tới ngày kiến tánh, hội chứng đạo; ko phải chỉ ở nơi ngộ đạo; đừng nên tạp niệm xem xét phân biệt đó phía trên mà rơi vào vòng biên kiến. Đối với hành giả niệm Phật cần vững trung tâm tiến bước trên phố niệm Phật với rất đầy đủ đủ tín, hạnh, nguyện vững vàng chắc, hy vọng cầu sanh về Tây Phương cực Lạc, đừng bận tâm đối với ngoại cảnh chung quanh, dầu mang lại ngoại cảnh ấy là hầu như trường hợp đặc biệt. Gồm như vậy thì một hoa sen ở ao Liên Trì vị trí cảnh tây phương vừa mọc lên đang ghi sẵn tên riêng biệt của mình để chờ ngày đón chào quí vị. Thượng Tọa: mê thích Phước Nhơn