CÁCH GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG

Download bài tập Kinh tế lượng có lời giải PDF ✓ Giải bài tập Kinh tế lượng ✓ Bài tập Kinh tế lượng có đáp án ✓ Bài tập kinh tế lượng có lời giải chương 2 ✓ Bài tập kinh tế lượng Eview có lời giải ✓ Bài tập môn Kinh tế lượng có lời giải ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí các dạng bài tập kinh tế lượng có lời giải chi tiết link Google Drive


Bạn đang xem: Cách giải bài tập kinh tế lượng

*
Bấm để tải: Bài tập Kinh tế lượng có lời giải PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề:Bài tập Kinh tế lượng có lời giải
Tác giả:ThS. Lê Trường Giang
Năm xuất bản:2015
Nhà xuất bản:
Tóm tắt:

Bài tập Kinh tế lượng tổng hợp các dạng bài tập môn kinh tế lượng có lời giải chi tiết. File bài tập có phần lý thuyết để người học tự ôn tập và phần bài tập ứng dụng được chia theo từng chương, phía dưới có phần đáp án giúp người học dễ dàng tham khảo.

Mục lục:

Chương 1 Tóm tắt lý thuyết

1.1 Tổng quát về kinh tế lượng1.2 Mô hình hồi quy đơn1.2.1 Một số công thức cần nhớ1.2.2 Bài toán ước lượng1.2.3 Bài toán kiểm định1.2.4 Bài toán dự báo1.2.5 Một số lưu ý1.3 Mô hình hồi quy bội1.4 Hồi quy với biến giả1.4.1 Khái niệm1.4.2 Ý nghĩa1.4.3 So sánh hai mô hình1.5 Kiểm định giả thiết mô hình1.5.1 Đa cộng tuyến1.5.2 Phương sai thay đổi1.5.3 Tự tương quan1.6 Câu hỏi ôn tập

Chương 2 Bài tập ứng dụng

2.1 Mô hình hồi quy hai biến2.2 Mô hình hồi quy bội2.3 Hồi quy với biến định tính2.4 Bài tập tổng hợp2.5 Bài tập đề nghị

Chương 3 Thực hành Eviews

3.1 Cài đặt Eviews3.2 Khởi động Eviews3.3 Nhập dữ liệu cho Eviews3.4 Thống kê mô tả3.5 Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy3.6 Kiểm định sự vi phạm các giả thiết của mô hình hồi quy3.6.1 Hiện tượng đa cộng tuyến3.6.2 Phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi3.6.3 Hiện tượng tự tương quan3.6.4 Kiểm định biến có cần thiết trong mô hình hay không (kiểm định Wald)3.6.5 Kiểm định biến bị bỏ sót trong mô hình3.6.6 Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn3.6.7 Kiểm định Chow trong mô hình hồi quy với biến giả3.7 Dự báo bằng mô hình hồi quy

Tài liệu tham khảo


Xem thêm: Loa Guinness 103 Series Vii, Loa Guinness 103 Series V Chính Hãng Giá Tốt Nhất

Bài tập Kinh tế lượng có lời giải chương 2


File bài tập Kinh tế lượng có lời giải chương 2 tổng hợp các dạng bài tập môn Kinh tế lượng chương 2 như: bài tập hồi quy, mô hình hồi quy, ... kèm theo đáp án, lời giải chi tiết giúp người học dễ dàng tham khảo. Xem và tải xuống ngay tại: Bài tập Kinh tế lượng có lời giải chương 2 PDF


Bài tập kinh tế lượng Eview có lời giải


File bài tập Kinh tế lượng Eview có lời giải tổng hợp các dạng bài tập môn Kinh tế lượng Eview có lời giải kèm theo đáp án, lời giải chi tiết giúp người học dễ dàng tham khảo. Xem tải xuống ngay tại: Bài tập kinh tế lượng Eview có lời giải