NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn bí quyết hạch toán buộc phải thu của người tiêu dùng - tài khoản 131, hạch toán người tiêu dùng trả trước tiền, số tiền người sử dụng đã trả nợ, số tiền vượt trả lại cho khách hàng, số tiền ưu tiên thanh toán, yêu quý mại cho những người mua.

Bạn đang xem: Người mua trả tiền trước

1.Tài khoản 131 - buộc phải thu của khách hàng

a) thông tin tài khoản này dùng để làm phản ánh các khoản nợ yêu cầu thu và tình hình thanh toán những khoản nợ nên thu của người sử dụng với khách hàng về tiền chào bán sản phẩm, mặt hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, các khoản đầu tư chi tiêu tài chính, hỗ trợ dịch vụ. Thông tin tài khoản này còn dùng để làm phản ánh các khoản buộc phải thu của tín đồ nhận thầu XDCB với người giao thầu về trọng lượng công tác XDCB đang hoàn thành. Không phản chiếu vào tài khoản này các nghiệp vụ thu tiền ngay.

b) Khoản phải thu của khách hàng cần được hạch toán cụ thể cho từng đối tượng, từng nội dung đề xuất thu, theo dõi cụ thể kỳ hạn thu hồi (trên 12 tháng hay không quá 12 tháng tính từ lúc thời điểm lập báo cáo) và ghi chép theo từng lần thanh toán. Đối tượng phải thu là các quý khách có quan hệ kinh tế tài chính với doanh nghiệp về tải sản phẩm, hàng hóa, nhận hỗ trợ dịch vụ, kể cả TSCĐ, bđs nhà đất đầu tư, những khoản đầu tư chi tiêu tài chính.

c) bên giao ủy thác xuất khẩu ghi dìm trong tài khoản này so với các khoản buộc phải thu từ mặt nhận ủy thác xuất khẩu về tiền bán hàng xuất khẩu như những giao dịch phân phối hàng, cung cấp dịch vụ thông thường.

d) vào hạch toán chi tiết tài khoản này, kế toán tài chính phải triển khai phân loại các khoản nợ, nhiều loại nợ có thể trả đúng hạn, số tiền nợ khó đòi hoặc có tác dụng không tịch thu được, để sở hữu căn cứ xác minh số trích lập dự phòng phải thu khó khăn đòi hoặc có phương án xử lý so với khoản nợ bắt buộc thu không đòi được. Khoản thiệt hại về nợ buộc phải thu khó khăn đòi sau khoản thời gian trừ dự phòng đã trích lập được ghi nhận vào bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp vào kỳ báo cáo. Số tiền nợ khó đòi đã giải pháp xử lý khi đòi được, hạch toán vào thu nhập cá nhân khác.

đ) Trong quan tiền hệ buôn bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận giữa công ty với khách hàng hàng, trường hợp sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ, BĐSĐT vẫn giao, dịch vụ đã hỗ trợ không đúng theo thỏa thuận hợp tác trong hòa hợp đồng kinh tế thì tín đồ mua hoàn toàn có thể yêu ước doanh nghiệp áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán hoặc trả lại số hàng vẫn giao.

Sơ thiết bị chữ T hạch toán tài khoản 131

*

2. Kết cấu với nội dung tài khoản 131

Bên Nợ:

Bên Có:

- Số tiền đề xuất thu của khách hàng phát sinh vào kỳ khi cung cấp sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, dịch vụ, những khoản đầu tư chi tiêu tài chính;

- Số tiền thừa trả lại đến khách hàng;

- Đánh giá chỉ lại những khoản cần thu của khách hàng là khoản mục tiền tệ tất cả gốc nước ngoài tệ tại thời điểm lập BCTC (trường thích hợp tỷ giá ngoại tệ tăng đối với tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán).

- Số tiền quý khách hàng đã trả nợ;

- Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng;

- Khoản giảm ngay hàng buôn bán trừ vào nợ cần thu của khách hàng;

- lệch giá của số sản phẩm đã bán bị người mua trả lại (có thuế GTGT hoặc không có thuế GTGT);

- Số tiền chiết khấu thanh toán và ưu tiên thương mại cho những người mua;

- Đánh giá bán lại các khoản đề nghị thu của chúng ta là khoản mục chi phí tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ tại thời gian lập BCTC (trường phù hợp tỷ giá chỉ ngoại tệ sút so với tỷ giá bán ghi sổ kế toán).

Số dư bên Nợ:Số chi phí còn nên thu của khách hàng hàng.

Tài khoản này có thể có số dư bên Có:Số dư bên bao gồm phản ánh số tiền nhận trước hoặc số đã thu nhiều hơn nữa số yêu cầu thu của khách hàng cụ thể theo từng đối tượng người sử dụng cụ thể. Lúc lập báo cáo tình hình tài chính, đề xuất lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này nhằm ghi cả nhì chỉ tiêu mặt "Tài sản" và bên "Nguồn vốn".

3. Biện pháp hạch toán cần thu quý khách một số nghiệp vụ:

3.1. Khi chào bán sản phẩm, hàng hoá, cung ứng dịch vụ chưa thu được ngay bởi tiền (kể các khoản yêu cầu thu về tiền bán hàng xuất khẩu của mặt giao ủy thác), kế toán ghi nhận doanh thu, ghi:

a) Đối cùng với sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ, không cử động sản đầu tư thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế đảm bảo môi trường, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ theo giá bán bán chưa tồn tại thuế, những khoản thuế gián thu bắt buộc nộp được tách riêng ngay lúc ghi nhận lợi nhuận (kể cả thuế GTGT bắt buộc nộp theo phương thức trực tiếp), ghi:

Nợ TK 131 - buộc phải thu của doanh nghiệp (tổng giá bán thanh toán)

có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)

gồm TK 333 - Thuế và những khoản nên nộp đơn vị nước.

b) Trường hợp không tách bóc ngay được các khoản thuế đề xuất nộp, kế toán ghi dìm doanh thu bao gồm cả thuế yêu cầu nộp. Định kỳ kế toán khẳng định nghĩa vụ thuế buộc phải nộp và ghi sút doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

bao gồm TK 333 - Thuế và các khoản đề xuất nộp bên nước.

3.2. Kế toán hàng buôn bán bị quý khách hàng trả lại:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (giá bán chưa xuất hiện thuế)

Nợ TK 333 - Thuế và những khoản bắt buộc nộp công ty nước (số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại)

tất cả TK 131 - đề xuất thu của khách hàng.

3.3. Kế toán phân tách khấu thương mại dịch vụ và giảm ngay hàng bán

a) Trường hợp số tiền ưu đãi thương mại, giảm ngay hàng phân phối đã ghi tức thì trên hóa đơn bán hàng, kế toán phản ánh lợi nhuận theo giá đang trừ tách khấu, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (ghi nhận theo doanh thu thuần) với không đề đạt riêng số phân tách khấu, bớt giá;

b) Trường phù hợp trên hóa đơn bán sản phẩm chưa biểu đạt số tiền ưu đãi thương mại, giảm giá hàng phân phối do quý khách chưa đủ điều kiện để được hưởng hoặc chưa xác minh được số nên chiết khấu, giảm giá thì lệch giá ghi nhấn theo giá chưa trừ ưu tiên (doanh thu gộp). Sau thời điểm ghi nhận doanh thu, nếu quý khách đủ đk được hưởng tách khấu, giảm ngay thì kế toán đề nghị ghi thừa nhận riêng khoản tách khấu giảm giá để định kỳ điều chỉnh giảm lệch giá gộp, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 333 - Thuế và những khoản cần nộp công ty nước (số thuế của hàng bớt giá, chiết khấu thương mại)

tất cả TK 131 - đề nghị thu của chúng ta (tổng số tiền giảm giá).

3.4. Số tách khấu thanh toán giao dịch phải trả cho người mua do người mua thanh toán tiền mua sắm chọn lựa trước thời hạn quy định, trừ vào khoản nợ phải thu của khách hàng, ghi:

Nợ TK 111 - chi phí mặt

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng

Nợ TK 635 - túi tiền tài chính (Số tiền khuyến mãi thanh toán)

có TK 131 - buộc phải thu của khách hàng.

Xem thêm: Gói Chụp Ảnh Thử Làm Cô Dâu, Chụp Ảnh Thử Làm Cô Dâu, Chụp

3.5. Nhận được tiền do người sử dụng trả (kể cả tiền lãi của số nợ - ví như có), nhấn tiền ứng trước của chúng ta theo phù hợp đồng bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ các TK 111, 112,....

tất cả TK 131 - đề nghị thu của khách hàng hàng

bao gồm TK 515 - Doanh thu vận động tài chủ yếu (phần chi phí lãi).

3.6. Phương thức kế toán các khoản đề nghị thu của phòng thầu so với khách hàng tương quan đến vừa lòng đồng xây dựng:

a) Trường hợp hợp đồng xây dựng phương tiện nhà thầu được giao dịch theo giá bán trị khối lượng thực hiện, khi công dụng thực hiện thích hợp đồng thành lập được khẳng định một cách an toàn và tin cậy và được quý khách hàng xác nhận, kế toán phải lập hóa đơn trên đại lý phần quá trình đã hoàn thành được khách hàng xác nhận, địa thế căn cứ vào hóa đơn, ghi

Nợ TK 131 - đề nghị thu của khách hàng

bao gồm TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ.

gồm TK 3331 - Thuế GTGT yêu cầu nộp (33311).

b) Khoản chi phí thưởng nhận được từ quý khách hàng trả phụ thêm cho nhà thầu khi thực hiện hợp đồng đạt hoặc vượt một vài chỉ tiêu ví dụ đã được ghi trong phù hợp đồng, ghi:

Nợ TK 131- nên thu của khách hàng hàng

có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

gồm TK 3331 - Thuế GTGT yêu cầu nộp (33311).

c) Khoản đền bù thu được từ người sử dụng hay các bên khác nhằm bù đắp mang lại các ngân sách chi tiêu không bao gồm trong giá trị hợp đồng (như sự chậm chạp trễ, không đúng sót của công ty và những tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng), ghi:

Nợ TK 131 - đề xuất thu của khách hàng hàng

bao gồm TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

tất cả TK 3331 - Thuế GTGT yêu cầu nộp (33311).

d) Khi nhận thấy tiền thanh toán trọng lượng công trình xong hoặc khoản ứng trước từ khách hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

gồm TK 131 - đề xuất thu của khách hàng.

3.7. Ngôi trường hợp quý khách không thanh toán bằng chi phí mà giao dịch bằng sản phẩm (theo cách tiến hành hàng đổi hàng), địa thế căn cứ vào quý giá vật tư, sản phẩm hoá nhận điều đình (tính theo giá bán trị hợp lý và phải chăng ghi vào Hoá đối kháng GTGT hoặc Hoá đơn bán sản phẩm của khách hàng) trừ vào số nợ yêu cầu thu của khách hàng, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, đồ vật liệu

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 156 - mặt hàng hóa

Nợ TK 611- mua hàng (hàng tồn kho kế toán theo phương pháp KKĐK)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

có TK 131 - nên thu của khách hàng.

3.8. Trường thích hợp phát sinh số tiền nợ phải thu cực nhọc đòi thực sự thiết yếu thu nợ được phải xử lý xoá sổ, địa thế căn cứ vào biên bản xử lý xóa nợ, ghi:

Nợ TK 229 - dự phòng tổn thất gia sản (2293) (số đã lập dự phòng)

Nợ TK 642 - bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp (số không lập dự phòng)

có TK 131 - nên thu của khách hàng hàng.

3.9. Kế toán khoản nên thu về giá tiền ủy thác tại mặt nhận ủy thác xuất nhập khẩu:

Nợ TK 131 - buộc phải thu của khách hàng hàng

bao gồm TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (5113)

bao gồm TK 3331 - Thuế GTGT buộc phải nộp (33311)

3.10. Khi gây ra doanh thu, các khoản thu nhập khác bằng ngoại tệ chưa thu được tiền của khách hàng, căn cứ vào tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời khắc phát sinh, ghi:

Nợ TK 131 – (tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời gian phát sinh)

bao gồm TK 511, 711 (tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời khắc phát sinh)

3. 11. Khi nhấn tiền trước của người mua bằng ngoại tệ để hỗ trợ dịch vụ đồ vật tư, sản phẩm hóa, TSCĐ, dịch vụ:

- Kế toán phản ảnh số tiền dấn trước của người tiêu dùng theo tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời khắc nhận ứng trước, ghi:

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122)

tất cả TK 131- buộc phải thu của khách hàng.

- Khi chuyển nhượng bàn giao vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ cho những người mua thì phần nợ buộc phải thu, doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền nhận ứng trước được ghi dìm theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời gian nhận ứng trước và phần nợ nên thu, doanh thu, thu nhập tương xứng với số tiền sót lại được ghi dìm theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời gian phát sinh doanh thu, thu nhập, ghi:

Nợ TK 131 – phải thu của khách hàng hàng.

bao gồm TK 511, 711

3.12. Lúc thu nợ đề nghị thu của công ty bằng ngoại tệ:

- Trường hòa hợp bên có tài năng khoản nên thu của khách hàng áp dụng tỷ giá bán ghi sổ để quy thay đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời điểm thu nợ)

Nợ TK 635 – ngân sách tài chính (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái)

tất cả TK 131 – đề nghị thu của bạn (tỷ giá bán ghi sổ kế toán)

gồm TK 515 – Doanh thu hoạt động tài bao gồm (Nếu lãi tỷ giá hối hận đoái).

- Trường hợp bên tài giỏi khoản phải thu của doanh nghiệp áp dụng tỷ giá bán giao dịch thực tiễn để quy thay đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán:

+ lúc thu những khoản nợ phải thu của khách hàng hàng, ghi:

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời gian thu nợ)

gồm TK 131 – buộc phải thu của doanh nghiệp (tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời gian thu nợ)

+ Ghi dìm chênh lệch tỷ giá: vấn đề ghi thừa nhận chênh lệch tỷ giá ân hận đoái tạo ra trong kỳ được thực hiện đồng thời tại thời điểm thu nợ hoặc định kỳ phụ thuộc vào đặc điểm chuyển động kinh doanh với yêu cầu làm chủ của DN:

+ Nếu gây ra lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ TK 635 - giá thành tài thiết yếu (chênh lệch thân tỷ giá bán ghi sổ của khoản nợ phải thu lớn hơn tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu nợ)

gồm TK 131 – bắt buộc thu của khách hàng hàng

+ giả dụ phát có lãi chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ TK 131 – buộc phải thu của khách hàng hàng

tất cả TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chính. (chênh lệch thân tỷ giá chỉ ghi sổ của khoản nợ phải thu nhỏ dại hơn tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời gian thu nợ)

3.10. Lúc lập báo cáo tài chính, số dư nợ yêu cầu thu của khách hàng là khoản mục chi phí tệ có gốc nước ngoài tệ được đánh giá theo tỷ giá chuyển khoản trung bình tại thời điểm vào cuối kỳ kế toán:

- nếu tỷ giá bán ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 131 - nên thu của khách hàng

bao gồm TK 413 - Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái .

- nếu tỷ giá chỉ ngoại tệ bớt so với tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái (4131)

có TK 131 - đề xuất thu của khách hàng hàng.

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán.Kế toán Thiên Ưng là 1 đơn vị dạy dỗ học thực hành kế toán thực tế bậc nhất tại Hà Nội: dạy lập BCTC, Quyết toán thuế cuối năm trực tiếp trên giấy thực tế