PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 1 THEO TUẦN

*


Danh mụcTất cảTiểu Học--Lớp 1----TOÁN HỌC LỚP 1------Tài liệu Toán lớp 1------Ôn tập theo tuần Toán lớp 1------Các đề thi, đề chất vấn Toán 1----TIẾNG VIỆT LỚP 1------Tài liệu giờ việt lớp 1------Ôn tập theo tuần tiếng Việt lớp 1--Lớp 2----TOÁN HỌC LỚP 2------Tài liệu Toán lớp 2------Ôn tập theo tuần Toán lớp 2------Các đề thi, đề bình chọn toán 2----TIẾNG VIỆT LỚP 2------Tài liệu giờ việt lớp 2------Ôn tập theo tuần giờ đồng hồ việt lớp 2--Lớp 3----TIẾNG ANH LỚP 3------Đề cương ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 3------Đề kiểm tra theo UNIT - giờ đồng hồ Anh lớp 3------Đề thi học tập kì giờ đồng hồ Anh 3----TOÁN HỌC LỚP 3------Ôn tập theo tuần Toán lớp 3------Tài liệu Toán lớp 3------Các đề thi, đề khám nghiệm Toán 3----TIẾNG VIỆT LỚP 3------Tài liệu giờ đồng hồ Việt lớp 3------Các đề thi, đề kiểm soát Tiếng việt lớp 3------Ôn tập theo tuần giờ Việt lớp 3--Lớp 4----TIẾNG ANH LỚP 4------Đề cương ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 4------Đề đánh giá theo UNIT - giờ đồng hồ Anh lớp 4------Đề thi học tập kì giờ Anh 4----TOÁN HỌC LỚP 4------Tài liệu Toán lớp 4------Ôn tập theo tuần Toán lớp 4------Các đề thi, đề kiểm soát Toán lớp 4----TIẾNG VIỆT LỚP 4------Tài liệu giờ đồng hồ Việt lớp 4------Ôn tập theo tuần giờ đồng hồ Việt lớp 4------Các đề thi, đề khám nghiệm Tiếng Việt lớp 4--Lớp 5----TOÁN HỌC LỚP 5------Ôn tập theo tuần Toán Lớp 5------Các đề thi, đề khám nghiệm Toán lớp 5----TIẾNG VIỆT LỚP 5------Ôn tập theo tuần tiếng Việt Lớp 5------Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 5----TIẾNG ANH LỚP 5------Đề cương cứng ôn tập tiếng Anh lớp 5------Đề soát sổ theo UNIT - tiếng Anh lớp 5------Đề thi học kì tiếng Anh 5Trung học Cơ sở--Lớp 6----TOÁN HỌC LỚP 6------Ôn tập theo chương Toán lớp 6--------(Số học) - Chương I.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập toán lớp 1 theo tuần

Ôn tập xẻ túc về số từ nhiên--------(Số học) - Chương II. Số nguyên--------(Số học) - Chương III. Phân số--------(Hình học) - Chương I. Đoạn thẳng--------(Hình học) - Chương II. Góc------Các đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 6------Ôn tập theo tuần Toán lớp 6------Tài liệu Toán lớp 6------Đề cưng cửng ôn tập môn Toán lớp 6------Tóm tắt triết lý Toán lớp 6----NGỮ VĂN LỚP 6------Các đề thi, đề kiểm tra Ngữ văn lớp 6------Đề cương ôn tập Ngữ Văn lớp 6----TIẾNG ANH LỚP 6------Đề cương ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 6----VẬT LÍ LỚP 6------Các đề thi, đề bình chọn Vật Lí lớp 6----SINH HỌC LỚP 6------Các đề thi, đề đánh giá môn Sinh học lớp 6--Lớp 7----TOÁN HỌC LỚP 7------Các đề thi, đề bình chọn Toán học lớp 7------Ôn tập theo tuần Toán lớp 7------Ôn tập theo chương toán lớp 7--------(Đại số) - Chương I. Số hữu tỉ. Số thực--------(Đại số) - Chương II. Hàm số với đồ thị--------(Đại số) - Chương III. Thống kê--------(Đại số) - Chương IV.

Xem thêm: " Vòng Tay Của V Bts " Giá Tốt Tháng 9, 2021, Vòng Tay Bts Giá Tốt Tháng 9, 2021

Biểu thức đại số--------(Hình học) - Chương I. Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song--------(Hình học) - Chương II. Tam giác--------(Hình học) - Chương III. Dục tình giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy của tam giác------Tài liệu Toán lớp 7------Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 7------Tóm tắt kim chỉ nan Toán lớp 7----NGỮ VĂN LỚP 7------Các đề thi, đề kiểm tra Ngữ văn lớp 7------Đề cương ôn tập Ngữ Văn lớp 7----TIẾNG ANH LỚP 7------Đề cương cứng ôn tập tiếng Anh lớp 7----VẬT LÍ LỚP 7------Các đề thi, đề kiểm tra Vật Lí lớp 7----SINH HỌC LỚP 7------Các đề thi, đề soát sổ môn Sinh học tập lớp 7--Lớp 8----TOÁN HỌC LỚP 8------Đề thi - Đề bình chọn Toán lớp 8------Chuyên đề Toán 8--------(ĐS) - siêng đề 1: Phép nhân cùng phép chia các đa thức--------(ĐS) - siêng đề 2: Phân thức đại số--------(ĐS) - chuyên đề 3: Phương trình số 1 một ẩn--------(ĐS) - siêng đề 4: Bất phương trình bậc nhất--------(HH) - siêng đề 5: Tứ giác--------(HH) - chăm đề 6: Đa giác. Diện tích đa giác--------(HH) - siêng đề 7: Tam giác đồng dạng--------(HH) - chuyên đề 8: Hình ko gian------Đề cương ôn tập môn Toán lớp 8------Tóm tắt triết lý Toán lớp 8----HOÁ HỌC LỚP 8------Đề thi, đề bình chọn Hóa học tập lớp 8------Ôn tập hóa học lớp 8--------Bài tập chương I - Chất, Nguyên tử - Phân tử--------Bài tập chương II - phản ứng hóa học--------Bài tập chương III - Mol và thống kê giám sát hóa học--------Bài tập chương IV - Oxi - ko khí--------Bài tập chương V - Hiđro - Nước--------Bài tập chương VI - Dung dịch------Đề cương ôn tập hóa học lớp 8----TIẾNG ANH LỚP 8------Đề cưng cửng ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 8----NGỮ VĂN LỚP 8------Các đề thi, đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 8------Đề cưng cửng ôn tập Ngữ Văn lớp 8----VẬT LÍ LỚP 8------Các đề thi, đề soát sổ Vật Lí lớp 8----SINH HỌC LỚP 8------Các đề thi, đề đánh giá môn Sinh học lớp 8--Lớp 9----TOÁN HỌC LỚP 9------Những dạng cơ bạn dạng thường gặp mặt trong việc lớp 9------Đề thi - Đề soát sổ Toán lớp 9------Chuyên đề Toán 9--------(ĐS) - chuyên đề 1: Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan--------(ĐS) - siêng đề 2: Hàm số bậc nhất và hệ phương trình--------(ĐS) - chăm đề 3: Phương trình bậc hai--------(ĐS) - siêng đề 4: Phương trình quy về phương trình bậc hai--------(ĐS) - chăm đề 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - hệ phương trình--------(HH) - siêng đề 6: Hệ thức lượng vào tam giác vuông--------(HH) - chuyên đề 7: Đường tròn--------(HH) - chăm đề 8: Góc của con đường tròn------Đề cương ôn tập môn Toán lớp 9------Tóm tắt định hướng Toán lớp 9----HOÁ HỌC LỚP 9------Đề thi, đề khám nghiệm Hóa học tập lớp 9------Ôn tập chất hóa học lớp 9--------Bài tập chương I - những loại hợp hóa học vô cơ--------Bài tập chương II - Kim loại--------Bài tập chương III - Phi kim, qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học--------Bài tập chương IV - Hiđrocacbon, nhiên liệu--------Bài tập chương V - Dẫn xuất của hiđrocacbon, polime------Đề cương cứng ôn tập chất hóa học lớp 9----VẬT LÝ LỚP 9------Đề thi, đề kiểm soát Vật Lí lớp 9------Đề cương ôn tập đồ vật Lí lớp 9----TIẾNG ANH LỚP 9------Đề cương ôn tập giờ Anh lớp 9----SINH HỌC LỚP 9------Các đề thi, đề chất vấn môn Sinh học lớp 9Trung học tập Phổ Thông--Lớp 10----TOÁN HỌC LỚP 10------Đề thi - Đề khám nghiệm Toán lớp 10------Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 10------Chuyên đề Toán 10--------(ĐS) chuyên đề I: Mệnh đề- Tập hợp--------(ĐS) siêng đề II: Hàm số số 1 và bậc hai--------(ĐS) chuyên đề III: Phương trình--------(ĐS) chuyên đề IV: Bất đẳng thức - Bất phương trình--------(ĐS) chăm đề V: Thống kê--------(ĐS) siêng đề VI: Cung cùng góc lượng giác--------(HH) chuyên đề VII: Vecto--------(HH) chăm đề VIII: Tích vô hương của nhì vecto với ứng dụng--------(HH) chăm đề IX: phương thức toạ độ trong phương diện phẳng----VẬT LÍ LỚP 10------Đề cương ôn tập đồ dùng Lí lớp 10------Đề thi - kiểm soát Vật Lí lớp 10----HOÁ HỌC LỚP 10------Ôn tập hóa học lớp 10--------Bài tập chương I - Nguyên tử--------Bài tập chương II - Bảng tuần hoàn và định phương tiện tuần hoàn các nguyên tố hóa học--------Bài tập chương III - link hóa học--------Bài tập chương IV - bội phản ứng hóa học--------Bài tập chương V - Halogen--------Bài tập chương VI - Oxi - lưu giữ huỳnh--------Bài tập chương VII - vận tốc phản ứng và thăng bằng hóa học------Đề kiểm tra học kỳ chất hóa học lớp 10------Đề thi - Đề chất vấn Hóa học tập lớp 10------Đề cưng cửng ôn tập chất hóa học lớp 10----NGỮ VĂN LỚP 10--Lớp 11----TOÁN HỌC LỚP 11------Đề cương ôn tập môn Toán lớp 11------Đề thi - Đề kiểm soát Toán lớp 11------Chuyên đề Toán 11--------(ĐS) siêng đề I: Hàm số - Phương trình lượng giác--------(ĐS) siêng đề II: tổ hợp - Xác suất. Nhị thức newton--------(ĐS) chăm đề III: hàng số. Cấp số cộng. Cung cấp số nhân--------(ĐS) chuyên đề IV: Giới hạn--------(ĐS) siêng đề V: Đạo hàm--------(HH)Chuyên đề VI: dục tình vuông góc trong ko gian----VẬT LÍ LỚP 11------Đề thi - Đề đánh giá Vật lí lớp 11------Chuyên đề vật lí 11--------Chương I: Điện tích - Điện trường--------Chương II: dòng điện ko đổi--------Chương III: chiếc điện trong số môi trường--------Chương IV: sóng ngắn - chạm màn hình điện từ--------Chương V: quang hình------Đề cưng cửng ôn tập đồ gia dụng Lí lớp 11----HOÁ HỌC LỚP 11------Đề bình chọn học kỳ hóa học lớp 11------Chuyên đề chất hóa học 11--------Chương I - Điện li--------Chương II - Nitơ - photpho--------Chương III- Cacbon - Silic--------Chương IV- Đại cương hóa hữu cơ--------Chương V- Hiđrocacbon no--------Chương VI- Hiđrocacbon không no--------Chương VII- Hiđrocacbon thơm, nguồn hiđrocacbon thiên nhiên--------Chương VIII- Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol--------Chương IX- Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic------Đề cương ôn tập chất hóa học lớp 11----NGỮ VĂN LỚP 11--Lớp 12----ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA------Đề thi và đáp án môn Toán------Đề thi và đáp án môn đồ gia dụng Lý------Đề thi và đáp án môn Hóa Học----TOÁN HỌC LỚP 12------Đề cương ôn tập môn Toán lớp 12------Chuyên đề Toán 12--------Chuyên đề I: Hàm số--------Chuyên đề II: Hàm số mũ - Hàm số logarit--------Chuyên đề III: Nguyên hàm - Tích phân--------Chuyên đề IV: Số phức--------Chuyên đề V: Khối đa diện--------Chuyên đề VI: Khối tròn xoay--------Chuyên đề VII: phương pháp toạ độ trong không gian------Đề thi - Đề bình chọn Toán 12------Ôn thi học tập kỳ----hecap.org ĐỘC QUYỀN PHÁT HÀNH ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG THI THQG------Đề triết lý môn Lý thi THQG------Đề lý thuyết môn Toán thi THQG------Đề định hướng môn Hóa thi THQG------Đề lý thuyết môn Ngữ Văn thi THQG----VẬT LÍ LỚP 12------Đề cưng cửng ôn tập trang bị Lí lớp 12------Chuyên đề đồ dùng Lí 12--------Chương I: dao động điều hòa--------Chương II: Sóng cơ--------Chương III. Mẫu điện luân phiên chiều--------Chương IV: xấp xỉ điện từ--------Chương V: Sóng ánh sáng--------Chương VI: Lượng tử ánh sáng--------Chương VII: hạt nhân nguyên tử------Đề thi - Đề soát sổ Vật Lí 12----ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QG------Đề Toán--------Đề thi demo THPT non sông môn Toán học tập ( đôi mươi đề)------Đề Lý--------Đề thi test THPT tổ quốc môn đồ gia dụng Lý ( 5 đề )--------Đề thi thử THPT non sông môn Lý (10 đề)------Đề Hóa--------Đề thi thử THPT đất nước môn chất hóa học ( 5 đề )--------Đề thi demo THPT giang sơn môn hóa học ( đôi mươi đề )----HOÁ HỌC LỚP 12------Đề cưng cửng ôn tập hóa học lớp 12------Một số dạng bài xích thường gặp gỡ trong đề thi trung học phổ thông quốc gia------Chuyên đề Hóa 12--------Bài tập chương I: Este - lipit--------Bài tập chương II: Cacbohiđrat--------Bài tập chương III: Amin - amino axit - peptit - protein--------Bài tập chương IV: Polime--------Bài tập chương V: đại cương kim loại--------Bài tập chương VI: Kiềm - kiềm thổ - nhôm--------Bài tập chương VII: fe - crom -đồng------Đề thi - Đề bình chọn Hóa 12------Đề đánh giá học kỳ hóa học lớp 12----NGỮ VĂN LỚP 12