Sóng Lan Truyền Từ Nguồn O Dọc Theo 1 Đường Thẳng Với Biên Độ Không Đổi

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Sóng lan truyền từ mối cung cấp O dọc theo một con đường thẳng cùng với biên độ ko đổi. Ở thời điểm t = 0, điểm O đi qua vị trí cân đối theo chiều dương. Một điểm giải pháp nguồn một khoảng tầm bằng 1/4 cách sóng bao gồm li độ 5 centimet ở thời điểm 50% chu kì. Biên độ của sóng là

A.

Bạn đang xem: Sóng lan truyền từ nguồn o dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi

10 cm

B.5 3 cm

C.5 2 cm

D. 5 cm


*

*

*


Sóng lan truyền từ nguồn O dọc từ một đường thẳng với biên độ ko đổi. Ở thời điểm t = 0, điểm O trải qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Một điểm biện pháp nguồn một khoảng chừng bằng 1/4 bước sóng tất cả li độ 5 centimet ở thời điểm 50% chu kì. Biên độ của sóng là:

A. 10 cm

B. 5/3 cm

C. 5/2 cm

D. 5 cm


Sóng lan truyền từ nguồn O dọc từ một con đường thẳng cùng với biên độ không đổi. Ở thời gian t = 0, điểm O trải qua vị trí cân đối theo chiều dương. Một điểm giải pháp nguồn một khoảng chừng bằng 1/4 cách sóng tất cả li độ 5 centimet ở thời điểm 50% chu kì. Biên độ của sóng là

A. 10 cm.

B. 5 3 cm.

C. 5 2 cm

D. 5 cm.


Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0, tại O tất cả phương trình u0 = Acosωt cm. Một điểm bí quyết nguồn một khoảng bằng một nửa cách sóng gồm li độ 5 centimet ở thời gian bằng 0,5 chu kì. Biên độ của sóng là:

A. 2,5 cm.

B. 10 cm.

C.

Xem thêm: Giá Xe Piaggio Liberty & Khuyến Mãi Mới Nhất Tháng 10/2021, Dòng Xe Liberty

5 cm.

D. 5 2 cm.


Sóng cơ viral từ nguồn O dọc theo một con đường thẳng cùng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0, trên O có phương trình: u0 = Acosωt (cm). Một điểm cách nguồn một khoảng chừng bằng 1/2 bước sóng bao gồm li độ 5cm ở thời điểm bằng một nửa chu kì. Biên độ của sóng là:

A. 2,5cm.

B. 5cm.

C. 5 2 cm.

D. 10cm.


Một sóng cơ viral từ mối cung cấp O, dọc theo trục Ox với biên độ sóng không đổi, chu kì sóng T và cách sóng λ. Hiểu được tại thời gian t = 0, bộ phận tại O qua vị trí cân đối theo chiều dương với tại thời điểm t = 5 T 6 thành phần tại điểm M giải pháp O một quãng d = λ 6 gồm li độ là –2 cm. Biên độ sóng là

A. 4 3 c m

B. 2 2 c m

C. 2 3 c m

D. 4 cm


Một sóng cơ lan truyền từ nguồn O, dọc từ trục Ox cùng với biên độ sóng không đổi, chu kì sóng T và cách sóng λ. Hiểu được tại thời gian t = 0, thành phần tại O qua vị trí cân đối theo chiều dương với tại thời khắc t=5T/6phần tử tại điểm M cách O một quãng d = λ 6 có li độ là – 2 cm. Biên độ sóng là

A. 4 3 cm.

B. - 4 3 cm

C. -4 cm

D.4 cm.


Một sóng cơ học viral dọc theo một đường thẳng với biên độ sóng không đổi bao gồm phương trình sóng tại nguồn O là: u = A . Cos ( ω t – π / 2 ) (cm). Một điểm M giải pháp nguồn O bởi 1/3 cách sóng, ở thời khắc t = π / ω tất cả li độ √ 3 (cm). Biên độ A là:

A. 2 c m

B. 2 3 c m

B. 4 c m

D. 3 c m


Một sóng cơ học viral dọc theo một đường thẳng với biên độ sóng không đổi có phương trình sóng tại mối cung cấp O là: u = A.cos(ωt – π/2) (cm). Một điểm M bí quyết nguồn O bởi 1/3 cách sóng, ở thời điểm t = p/ω gồm li độ 3 (cm). Biên độ A là

A. 2 (cm)

B.2 3 (cm)

C. 4 (cm)

D. 3 (cm)


Một sóng cơ học viral dọc theo một đường thẳng cùng với biên độ khôngđổi, phương trình sóng tại mối cung cấp O là u = Acos2pt/T (cm). Một điểm M phương pháp nguồn O bằng 7/6 cách sóng ở thời khắc t = 1.5t có li độ -3 (cm). Biên độ sóng A là