Mai hoa phổ toàn tập

Xưa nay, trong giới cờ Tướng Việt Nam không ai là không biết tới bộ ba kỳ phổ nổi tiếng kim cổ là: Quất Trung Bí, Mai Hoa Phổ và Bách cục Tượng kỳ.

Bạn đang xem: Mai hoa phổ toàn tập

Bộ ba này là nền tảng căn bản cho mọi người chơi cờ Tướng. Nếu Quất Trung Bí với tiêu điểm quan trọng nhất là trận Thuận Pháo thì Mai Hoa Phổ lại cực kỳ sâu sắc về trận Bình Phong Mã chống Pháo đầu, còn Bách cục Tượng kỳ lại là những thế cờ nổi tiếng của các bậc kỳ tài cổ nhân....


*

Xưa nay, trong giới cờ Tướng Việt Nam không ai là không biết tới bộ ba kỳ phổ nổi tiếngkim cổ là: Quất Trung Bí, Mai Hoa Phổ và Bách cục Tượng kỳ. Bộ ba này là nền tảngcăn bản cho mọi người chơi cờ Tướng. Nếu Quất Trung Bí với tiêu điểm quan trọng nhấtlà trận Thuận Pháo thì Mai Hoa Phổ lại cực kỳ sâu sắc về trận Bình Phong Mã chốngPháo đầu, còn Bách cục Tượng kỳ lại là những thế cờ nổi tiếng của các bậc kỳ tài cổnhân. Với bộ ba sách này trong tay, mỗi người chơi cờ bình thường đều có khả năng trởthành danh thủ trong thiên hạ.Mai Hoa Phổ có một vị trí đặc biệt như vậy, ấy là bởi vì khi Quất Trung Bí xuất hiện thìđã trở thành cẩm nang số một cho những người chơi cờ. Nó hầu như bao quát hết lýthuyết cờ Tướng, khiến người ta nghĩ rằng không còn phải bàn cãi gì thêm nữa. Thế trậnThuận Pháo được coi là vũ khí bách chiến bách thắng và việc "Lấy công làm chủ" đượcmặc nhiên thừa nhận. Sáu mươi năm sau khi Quất Trung Bí xuất hiện, không có một aibình luận gì thêm.Nhưng rồi như sấm nổ giữa trời quang, vào năm 1692, tác giả Vương Tái Việt tự làChính Dĩ đã dám xem xét và phản bác lại một số kết luận "như đinh đóng cột" của QuấtTrung Bí. Vương là người học rộng, tài cao, tính tình cương trực. Vì vậy trong đám quantrường nhiều kẻ không ưa. Với tài năng phi phàm, ông đã tạo dựng nên cả một trườngphái lý thuyết riêng của mình, đồng thời dám chỉ ra một số điểm còn yếu của Quất TrungBí.Tinh hoa và hạt nhân của Mai Hoa Phổ chính là thế trận Bình Phong Mã phá Đương đầupháo. Khi bên tiên đi vào Pháo đầu thì bên hậu đưa ngay Mã lên cột 3 và cột 7, tạo ra mộtbức bình phong vững chãi, vừa bảo vệ lộ giữa, vừa mở đường cho Xe và Pháo xuất trận.với sự nghiên cứu sâu sắc, trình bày sắc sảo cùng với hàng loạt ván cờ thực tiễn chứngminh đầy sức thuyết phục đã khiến làng cờ tỉnh ngộ và tìm thấy ở Bình phong mã mộtcon đường mới khắc chế thế trận Đương đầu pháo rất hiệu quả và nô nức đi theo conđường mới này. Bình phong mã mở ra trường phái "Công mạnh, thủ chắc" ván cờ ôn hòanhưng dù công thủ toàn tài mà vẫn sôi nổi, gay cấn.Dù cho sau này xuất hiện nhiều quyển sách khác bổ sung và phản biện như quyển "PhảnMai Hoa" nhưng Mai Hoa Phổ vẫn đứng vững chắc qua thời gian cho tới tận ngày nay.Trong mấy trăm năm qua ở Trung Quốc, tác phẩm này đã được tái bản hàng trăm lần, cònở Việt Nam cũng đã được in lại do yêu cầu của Độc giả.Tôi biên soạn website này nhằm mục đích có thêm tài liệu để tự mình học tập và nghiêncứu bộ môn giải trí đầy tính nghệ thuật này một cách trực quan sinh động, dễ hiểu. Cácbạn có thể tìm mua quyển Mai Hoa Phổ và Phản Mai Hoa Phụ bản của Tạp chí NgườiChơi Cờ tại các nhà sách trên toàn quốc, kết hợp với việc theo dõi phần trình bày tạiwebsite hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có những bước tiến bộ.Quyển Mai Hoa Phổ in nguyên bản lần này bao gồm:Chương I: Bình phong mã phá Đương đầu pháo. (8 cục)Chương II: Pháo đầu phá Quá cung pháo (5 cục)Chương III: Pháo đầu phá chuyển giác mã. (3 cục)Chương IV: Thuận thủ pháo trực Xa công hoành Xa (5 cục) (Tài liệu ghi là 5, nhưngtrình bày chỉ có 4 cục)Chương V: Thuận thủ pháo hoành Xa công trực Xa (5 cục)Chương VI: Đương đầu pháo đối Liệt thủ pháo. (5 cục)Trong số này thì thế trận Bình phong Mã được tác giả (Vương Tái Việt) sáng tạo và nângcao lên tới mức hoàn chỉnh và đầy sáng tạo, khiến cho ai xem cũng phải thán phục.CHƯƠNG I: BÌNH PHONG MÃ PHÁ ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO(CHƯƠNG NÀY GỒM CÓ 8 CỤC)I. CỤC I: PHÁ XE TUẦN HÀ ĂN TỐT BẮT TƯỢNG:Các nước đi cơ bản:1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. B3.1 B7.1 6. X8-3 B3.1 7. P2-3 M7.8 8. X3.1 P2.2 9. P3.7 (1) S6.5 10. X3-7 M8.6Chú thích:(1) Nếu 9. X3-7 M8.6 10. X7.2 T7.5 11. X7/3 M6.8 12. M2.1 M8.6 13. Tg5.1 P2-6 14.P5.4 (nếu 14. Tg-6 P8.6 15. X1-2 X9.1 16. X7-6 X2.8 17. Tg.1 M6.5 18. P5/1 X2-4 19.Tg-5 X4/3 0-1) ……S6.5 15. X7-4 X2.8 16. Tg.1 X9-6 17. P5/1 P8.2 18. P3.3 (18. B5.1M6/5 19. X4-5 P8.3 20. P3.1 P6.3 21. P3/1 P6/4 22. P3.1 P6-5 0-1) ……P8.3 19. P3/3M6.5 20. P3.1 P6.5 21. X4.5 Tg-6 22. M1/2 M5/6 23. P3/1 X2-4 24. X1.2 M6/5 25. X1-2M5.3 0-1Theo như hình trên, Đến đây tiên có 3 cách đi:CÁCH 1: X7.2 ĂN MÃĐây là 1 biến rất thường gặp trong các cuộc cờ bởi tính "Tham ăn"11. X7.2 M6.8 12. X7-2 M8.6 13. Tg.1 X9-7 14. M2.1 P2-5 15. P5.3(1) X2.8 16. Tg.1M6.8 17. X2/5 M8.6 0-1Chú thích :(1) nếu 15. Tg-6 X7.5 16. B7.1 X7-3 17. X2.2 S5/6 18. X2/7 X2.8 19. Tg.1 X3.2 20. P5-7X2-4 0-1CÁCH 2: P3/5 CẢN M8.6Rút kinh nghiệm sau thất bại từ việc "ăn nhiều bội thực" ở biến Xe 7 tấn 2, lần này quântiên rút kinh nghiệm bằng cách không ăn mã mà đi bằng nước Pháo 3 thoái 5 ngăn chặnnước Mã 6 tấn 8 của quân hậu...11. P3/5 M6.4 12. P3-6 T3.5 13. X7/1 (1) X9-7 14. M2.1 M4.3 15. P6/3 P2.4 16. X1.1P8.5 17. M7/9 (2) X7.9 18. X7.3 X2.7 19. P5.4 X2-6 20. S6.5 P2-4 21. S5.4 P4-8 22.Tg-6 Pt-1 23. S4/5 P8.2Chú thích: (1) nếu 13. X7-2 M4.3 14. P6/3 P2-3 15. X2.2 P3.3 16. T7.9 X9-6 17. X1.1 X2.9 18. X2-5 X2-4 19. Tg5-6 X6.9 20. P5/2 P3-4 21. P6-5 X6-5 22. Tg.1 P4/6 23. P5.5 Ms.5 24.X5/1 X5/3 25. X5/3 M3/4 0-1(2) nếu 17. P5/1 X7.7 18. P5.1 X7-5 19. T3.5 P8-3 20. X7-4 P3.2 21. Tg5.1 P2-4 22. Tg-6 P3-1 23. S6.5 P1/1 24. Tg/1 X2.9 0-1CÁCH 3: P3/8SẴN SÀNG CẢN ĐỊA CÁC NƯỚC BẮT TƯỚNG CỦA MÃTương tự như biến 2. Nhưng lần này tiên chơi pháo 3 thoái 8 nhằm sẵn sàng truy cản cácnước bắt tướng của mã hậu..11. P3/8 X9-7 12. M2.1 (1) M6.4 13. X7.2 X7.8 14. P5-6 (2) X7-4 15. S4.5 T3.5 16.X7/3 (3) P2-5 17. X1-2 (4) X4/1 18. X2.7 X4-7 19. Tg-4 P5-6 20. X7-6 X2.5 21. X2.2(5) S5/6 22. X6-8 X7-6 23. Tg-5 M4.3 0-1Chú thích:(1) nếu 12. X7.2 P8.6 13. P3-9 X7.9 14. X7-2 M6.7 15. S6.5 P2.5 16. M7/8 X2.8 17. P5-4 M7.6 18. X2/6 M6/7 19. P4/2 X2-5 20. X2-5 X7-5 0-1(2) nếu 14. M1/3 M4.3 15. Tg5.1 P2.4 0-1(3) nếu 16. X7-5 X4/1 17. X5-2 X4-3 18. T3.5 M4.3 19. Tg-4 P2-6 20. M1.3 P6/4 lại tấn2 0-1(4) nếu 17. Tg-4 P5.4 18. S6.5 X4-5 19. X1-2 X2.8 20. X7-4 P8-6 21. P6-4 X5-6 22. Tg-5 M4.3 23. Tg-6 M3/5 24. Tg-5 X6.1 0-1(5) nếu 21. X6/1 X2-6 22. Tg-5 X7.2 23. S5/4 P6-5 24. T7.5 X7-6 25. Tg5.1 Xs.3 0-1CHƯƠNG I: BÌNH PHONG MÃ PHÁ ĐƯƠNG ĐẦU PHÁOCỤC 2: PHÁ PHÁO ĂN TƯỢNG SAU ĐÓ LÊN MÃ LỘ 3.Về cơ bản cục này tương tự như cục I nhưng ở nước thứ 8 thay vì đi xe 3 tấn 1 bắt mã,lần này quân tiên đi bằng nước Pháo 3 tấn 8 ăn tượng, sau đó lên mã ở lộ 3.Các nước đi:1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. B3.1 B7.1 6. X8-3 B3.17. P2-3 M7.8 8. P3.7 S6.5 9. M2.3 T3.5 10. P3/3 X9-7Theo như hình. Đến đây tiên có 3 cách đi:CÁCH 1: X1.111. X1.1 P2.3! 12. X1-8 B3.1 13. X3-7 X7.3 14. X8.3 X2.5 15. X7-8 X7.4 16. M7/5 X7-6 17. X8-3 M8.9 18. X3/1 Tg5-6 19. M5.3 X6.2? 20. Tg5.1? M9/8Theo tài liệu ghi là: Hậu được quân thắng?! Nhưng điều thắc mắc là khi 19. Xe ăn sĩ mà20. Mã lại không ăn xe?!Không biết theo nguyên bản thế nào nhưng có thể những bước di chuyển chính xác thìnhư sau:11. X1.1 P2.3! 12. X1-8 B3.1 13. X3-7 X7.3 14. X8.3 X2.5 15. X7-8 X7.4 16. M7/5 X7-6 17. X8-3 M8.9 18. X3/1 P8.7 19. M5.3 X6-7 20. X3-1 X7.2CÁCH 2: T3.111. T3.1 P2.3 12. P3-2 X7.5 13. T1.3 B5.1 14. P2-6(1) X2.3 15. P6/4 X2-7 16. T3/1(2) X7.3 17. X1-3 M8.6 18. M3/1 M6.5 19. T7.5 X7-5 20. T1.3 P2-5 21. S4.5 X5-9 22.M1.3 X9-4 23. Tg5-4 X4-6 24. Tg4-5(3) P8.5 25. M3/4 P8-4 hậu được quân thắng 0-1Chú thích:(1) Nếu 14. B5.1 B5.1 15. P5.5 Tg5-6 16. P2-6 (nếu 16. S4.5 X2.3 17. X1-4 P8-6 18.P2.3 M8.6 19. X4-3 P6-7 được quân ) ……P2.2 17. T3/5 X2.3 18. P6/3 X2-5 19. P6-4X5/1 20. M3.4 M8/6 21. M4.3 Tg6-5 22. X1-2 P8-7 nhiều quân thắng 0-1(2) Nếu 16. S4.5 X7.2 17. X1-4 M3.5 18. X4.5 M5/7 19. X4-5 M8.7 20. X5-6 Mt.9 21.P5-1 X7.2 22. T7.5 X7-5 23. P1.4 X5/1 24. P1.1 X5-3 25. P1-3 X3.1 26. Tg5-4 X3/2 27.P3/5( nếu 27. X6-2 P2.4 28. Tg4.1 X3-6 29. S5.4 X6-7 được quân ) X3-6 28. P3-4 P8-629. Tg4.1 P2.3 được quân thắng 0-1(3) Nếu 24. S5.4 P8-6 25. S6.5 X6-4 26. Tg4-5 X4.1 ăn pháo thắng 0-1CÁCH 3: C5.111. B5.1 M8/6 12. X3/1 M6.5 13. X3-5 X7.3 14. M3.4 X7.2 15. X5.1 M3.4 16. X5.2M4.6 17. P5.5(1) S5/6 18. X5/2 P8.1 19. P5/1(2) M6/7 20. X5/2(3) P8-5 21. X5.4 P2-522. T3.5 X7/1 23. M7.5 X7-5 hậu nhiều quân thắngChú thích:(1) Nước đi thứ 17, tiên còn có 2 cách đi kháca.17. X5.1 M6.4 18. X5-2 P2-5 19. S4.5 X7-6 20. X2.2 X6/5 21. X2-4 Tg5-6 lại tiến mãthắngb. Ở cách đi này, tài liệu ghi là....17. X5.1 M6.4 18. X1.1 X7-6 19. X1-6 Tg5-6 20. S6.5 M4.5 21. X5-2 X6.4 22. Tg5.1P2.5 23. X6.5 X6/1 24. Tg5/1 P2.1 25. M7/8 X6.1 26. Tg5.1 X2.3Không hiểu nổi cách đi này, có lẽ do sách in sai! nhưng theo tôi cách đi như sau:17. X5.1 M6.4 18. X1.1 X7-6 19. X1-6 Tg5-6 20. S6.5 M4.5 21. X5-2 X6.4 22. Tg5.1X6/1 23. Tg5/1 X6-4 24. X2.2 Tg6.1 25. X2/1 Tg6.1 26. P5-4 X4-6 27. X2/6 P2.7 28.T7.9 P2-1(2) Nếu 19. không đi P5/1 thì có 2 cách đi như sau:a. Ở cách đi này, tài liệu ghi là 19. P5/2 X7/1 20. P8-5??? S4.5 21. P5.4 T7.5 22. X5.3X1-4 23. P2.7 M7/8 24. X5.1 S6.6??? 26. X2.9 thắngQuả thật là điên cả đầu với cách ghi chép như vậy!!!! Theo tôi nước đi chính xác phải là19. P5/2 X7/1 20. P5.2 P8-5 21. X5-4 X7/2 22. Tg5.1 X7-5 23. Tg5-4 S4.5 24. S4.5 X5-725. X4-5 X7.1 26. T7.5 X7-6 27. S5.4 P2-6 28. Tg4/1 P6-5 29. X5.2 X6-5b. 19. T3.5 X7/3 20. X1-2 P8-5 21. S4.5 M6.5 22. T7.5 X7-5 được tượng hơn quân thắng0-1(3) Nếu 20. X5-3 ăn xe thì hậu đi P8-5, tướng tiên buộc tấn 1 để tránh nước pháo trùng,sau đó hậu đi M7.5 ăn lại xe như hình 6.CHƯƠNG I: BÌNH PHONG MÃ PHÁ ĐƯƠNG ĐẦU PHÁOCỤC 3: PHÁ PHÁO BẮT TƯỢNG ĐỔI SĨ MÃ BÊN PHẢI.Vẫn giống với cục 2. Áp dụng phương châm đánh phủ đầu, dùng phi pháo phá vỡ hàngphòng ngự của quân hậu. Bên tiên chấp nhận hy sinh quân pháo đổi lấy sĩ tượng của quânhậu. Các nước đi như sau:1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. B3.1 B7.1 6. X8-3 B3.1 7. P2-3 M7.8 8. P3.7 S6.5 9. P3-6 Tg5-4 10. M2.3 T3.5Theo như hình . Đến đây tiên có 4 cách đi như sau:CÁCH 1: M3.4Sau khi dùng phi pháo phá hủy hàng phòng ngự của hậu. Tiên xua quân kỵ binh nhằm hỗtrợ cho pháo binh đánh chiếm chính diện, dùng xe tăng đánh thẳng vào chốn thâm cungcủa tướng hậu. Tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nhưng.....11. M3.4 Tg-5 12. M4.5 M3.5 13. P5.4 X2-4 14. X3.1(1) P2.2 15. X3.3(2) M8/6 16. X3-4(3) X9-6 17. X4-1(4) B3.1 18. Xt/2 B3.1 19. M7/9 P2.5 20. S4.5 P8.6 21. T3.5 X4.3 22.P5/1 P8-1 hậu nhiều quân thắngChú thích:(1) Nếu 14. X3.4 M8/7 15. P5/2 X9-8 16. X1.1 P8.6 17. X1.1 P8-3 18. X1-4 X4.8 19.X4.4 Tg5-4 20. S4.5 X8.9 21. X4-3 P3/2 22. T7.9 P3-9 23. P5-4 X8/2 24. M7/8 X4/3 25.P4/2 P9.3 26. P4/2 X8-5 27. M8.7 P2.7 28. T9/7 X4.3 29. P4-1 X5.1 30. Tg-4 X4/1 31.Xt-4 X4-3 32. X3-8 X3.2 33. X8/6 X3-2 0-1(2) Nếu 15. X3-7 M8.6 16. P5/2 M6.8 17. Tg.1 X9-7 18. X1.2 X7.8 19. Tg/1 X7.1 20.Tg.1 X7/1 21. Tg5/1 P2.3 22. M7/5 P2.2 23. M5.7 X7-3 24. S4.5 X3.1 25. M7/8 M8.726. Tg-4 X4.9 27. S5/6 X3-4 28. Tg.1 P8.6 29. Tg.1 X4/2 0-1(3) Nếu 16. X3/1 P8.2 17. X1-2 P8-5 18. T3.5 X9-6 19. B5.1 X4.3 20. P5.2 M6.5 21.P5/3 P2-5 0-1(4) Nếu 17. X4.1 Tg5-6 18. X1.2 X4.3 19. P5-1 M6.7 20. P1.3 P2.3 21. M7/8 X4-6 22.S6.5 P8-7 23. X1/2 M7.8 24. X1-2 X6-7 25. T3.5 P7-8 bắt chết xe thắng 0-1Trong biến này, nước thứ 20 nếu tiên đi T7.5 thì .... M7/5 21. B5.1 M5/6 22. P1/2 X4.3Hậu chiếm ưu thếCÁCH 2: X3-611. X3-6 Tg4-5 12. M3.4 M8.6 13. X6-4 P8.5 14. X4/2 P8/1 15. X4.1 X9-8 16. X1.1(1)P8.3 17. X1-3 X2-4 18. S6.5 X4.8 19. P5-4 X4-3 20. T7.5 P2.7 21. Tg5-6 X8.4 22. X4.5X8-4 23. Tg6-5 X3.1 0-1Chú thích:(1) Nếu 16. X1-2 thì P8-5 tiên mất xeCÁCH 3: X1.111. X1.1 X9-6 12. X1-6 Tg4-5 13. X6.7 (1) X2-4 14. X6-7 X4.7 15. M7/9 (2) P2.6 16.X3.4 X6.8 17. P5.4 Tg5-4 18. S4.5 X4.1 19. P5.2 M3/5 20. X3-5 X6-5 21. S6.5 P2.1 22.S5/6 X4.1 23. Tg5.1 X4/1 24. Tg5.1 M8.7 25. Tg5-4 P8.5 26. M3/2 X4-6 0-1Chú thích:(1) Nếu 13. X3.4 P8-7 14. M3.2 X2-4 15. X6-8 P2.2 16. X8.3 B3.1 17. X8-7 P2-7 18.X3-2 Ps.7 19. S4.5 Pt-8 20. P5-3 X6.8 21. X2/1 P7/4 22. X7.3 Tg5-6 (nguyên bản đi22……M8/9 23. X2-1 M9/8 24. X1/1 Tg-6 25. S5.4 X6/1 26. M2.3 M8.7 27. P3.5 X4.828. P3-4 X6/5 29. M3.2 P7.1 0-1 ) 23. S5.4 X6/1 24. X7-5 X4.8 25. X2-4 S5.6 26. S6.5X6-3 0-1(2) Nếu không đi M7/9 thì còn 2 cách đi:a. 15. M7/8 P2.6 16. X3.4 X4.1 17. P5.4 Tg5-4 18. S6.5 M8/6 19. X3-2 M3.5 nhiềuquân thắng 0-1b. 15. X3.4 X4-3 16. P5.4 Tg5-4 17. P5.2 M8/6 18. X3-2 M3/5 nhiều quân thắng 0-1CÁCH 4: X1.111. X1.1 X9-6 12. X3.2 P8-7 13. X1-6 Tg4-5 14. X6.7 X2-4 15. X6-8 P2.2 16. S4.5 (1)P7.5 17. X3/4 M8.6 18. X3.6 (2) B3.1 19. B7.1 P2-8 20. P5-2 X4.4 21. B5.1 (3) P8.1 22.X3/4 X4-7 23. X3-2 (4) X7.5 24. S5/4 M6.7 0-1Chú thích:(1) nếu 16. P5.4 X4.3 17. T3.5 P7.5 18. X3/4 M8.6 bắt đôi được quân(2) nếu 18. X3.2 B3.1 19. B7.1 P2-8 20. X3-2 X4.4 21. X8-7 X4-7 22. T3.1 X7.3 23.S5/4 X7-5 24. T7.5 M6.7 25. S6.5 M7/8 26. X7/1 M8.9 nhiều quân thắng 0-1(3) Nếu 21. không tiến tốt thì có 2 cách đi khác:a. 21. X3/4 M6.4 22. P2-6 (Ở đây tiên có thể đi S5.6 để cản mã: 22. S5.6 X6.7 23. P2.1X6-4 24. B7.1 P8-3 25. M7.6 P3.126. M6.4 Xt-3 27. P2-6 P3.4 28. S6.5 X4-6 29. X8/8X6-2 30. X8.5 M3.2) ……P8.5 23. T3.5 X4-8 24. X8-7 X6.8 25. P6/1 M4.3 26. X7/1 P8-9 lại tiến xe thắng 0-1b. 21. X8-7 X4-6 22. X7-6 M6.8 23. P2.3 Xt.4 24. X6/6 M8.7 25. P2.4 Xs-8 26. X6-3X8.8 27. M7.6 Tg5-6 28. S5.4 X6-4 29. Tg5-4 X4.1 30. Tg4.1 X4/1 31. Tg4/1 M7/5 32.M6/5 X8-5!(4) Nếu 23. X3.1 P8-5 24. T3.5 T5.7 25. X8-7 M6.7 0-1CHƯƠNG I: BÌNH PHONG MÃ PHÁ ĐƯƠNG ĐẦU PHÁOCỤC 4: THOÁI PHÁO PHÁ XE TUẦN HÀ TIẾN TỐT ĐỔI TỐT:Cuộc 01:1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. B3.1B7.1 6. X8-3 B3.1 7. B7.1P8/1Theo như hình . Đến đây tiên có 2 cách đi như sau:CÁCH 1: M1.28. M2.1 P8-7 9. X3-6 B3.1 10. X6-7 M3.4 11. X7-6 P2-3 12. T7.9(1) X2.4 13. P2-4T3.5 14. X1-2 P7-4 15. X6-3 P4-3 16. M7.6 X2.4 17. P5-7 M4.2 18. T3.5(2) Ps.6 19.P4-7(3) M2.1 20. S4.5 X9.1 21. X3-4 M1.3 22. Tg5-4 P3/1 23. X2.7 P3-6 24. S5.4 X2.125. T5/7 X2/4 26. X2-3 X2-4 27. X3-5 S4.5 28. X4.2 X4.4 29. Tg.1 X4/1 30. Tg/1 X9-7Chú thích:(1) Nếu không lên tượng thì có 2 biến :a.12. X6.1 P3.7 13. S6.5 P3-1 14. Tg5-6 T3.5 15. X6/1 X9-8 16. P2-4 X8.4 17. M7.8M7.6 18. P5.4 P7-5 19. P4-8 X2-3 20. X6-5 P5.2 21. X5.2 X8.1 22. M8.7 M6.4 23. M7/6X8-4 24. P8-6 X3.9 25. Tg.1 X4-2 0-1b.12. X6.1 P3.7 13. Tg5.1 X9-8 14. X1-2 X8.4 15. X6/1 X2.8 16. X6/3 X2-4 17. Tg-6P3-6 18. X2.1 X8-2 19. S6.5 X2.4 20. Tg/1 P6/2 21. P5.4 P6-9 22. P2.7 M7.5 nhiều quânthắng 0-1(2) Nếu 18. P7.6 P3.7 19. S6.5 P3-1 20. T9.7 X9.1 21. P7-2 M7.6 22. M6.4 M2.3 23. P4-6 X2-4 0-1(3) Nếu 19. M6/7 M2.3 20. P4-7 X2/1 21. T9/7 X2-3 22. X3.2 X9.1 23. M1.3 X9-4 24.M3.4 X4.7 0-1CÁCH 2: P2-38. P2-3 P8-7 9. X3-4 M3.4 10. X4-6 M7.6 11. P3.7 X9-7 12. X6.1 M6.7 13. M2.1 M7.814. S6.5(1) P2.7 15. M7/8 X2.9 16. P5.4 X2-3 17. X6/5 X3/3 18. B5.1 P7-2 19. B7.1X7.5 20. B5.1 X3/2 21. B5-6 X7-5 22. X1.1 M8/6 23. X1-4 X3.3 24. B6.1 P2-6 25. P5-4X3.1 26. M1.3 X5.3 27. S4.5 X3-5 28. Tg-4 M6.8 29. M3/2 X5-6 0-1Chú thích:(1) Nếu tiên không lên sĩ thì có 2 biến :a.14. X1.1 X7-8 15. P5.4 P2.6 16. S4.5 B3.1 17.

Xem thêm: Giấy Lót Bánh Bông Lan - Chất Lượng, Giá Tốt 2021

P5/2 B3.1 18. T3.5 M8/6 19. S5.4 X8.920. T5/3 X8-7 21. Tg5.1 P2-9 22. X6-5 P7-5 23. X5-8 T3.5 24. X8.4 B3.1 25. Tg5-6B3.1 26. Tg6-5 P5.4 27. B5.1 X7/2 được quân thắng 0-1(2) 14. X1.1 X7-8 15. X6-7 P2.6 16. S4.5 P2/2 17. T7.9 P7.6 18. P5.4 P7-1 19. P5/2 P1.220. M7/8 P2-3 21. X7-5 S4.5 22. S5.4 P3.3 23. S6.5 P3/1 24. S5/6 P3-9 25. X5-8 S5/426. X8.4 M8/6 27. Tg5-4 X8.9 28. Tg4.1 M6.8 29. M1/3 M8/7 30. Tg4.1 X8/2 0-1Cuộc 02THOÁI PHÁO PHÁ XE TUẦN HÀ TIẾN TỐT ĐỔI TỐT:1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.13. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. B3.1 B7.1 6. X8-3 B3.1 7. B7.1P8/1 8. P2-3 P8-7 9. X3-4 M3.4 10. X4-6 M7.6 11. P3.7 X9-7 12. X6.1 M6.7 13. M2.1M7.8 14. S4.5 B3.1 15. X6-7(1) P2-5 16. X7/1 P7-6Chú thích:(1) Nếu 15. P5.4 P2-3 16. P5/2 P3.5 17. T3.5 X2.6 18. X6-5 P7-5 19. X5-8 P5.5 20. X8/2P3/1 21. X8.3 M8/6 22. Tg-4 P5-6 0-1Theo như hình trên. Đến đây tiên có 4 cách đi như sau:CÁCH 1: X1-217. X1-2 X2.8(1) 18. X7-2 P5-3 19. Xt-7 X7.2 20. P5.4(2) P6-3Chú thích:(1) Nước hay, Nếu tiên X2.1 ăn mã thì hậu đi X7.9 ăn tượng chiếu tướng, bắt lại xe!(2) Nếu 20. X7.3 X7-3 21. X2.1 X3.5 22. X2.5 P6-3 0-1CÁCH 2: X7-217. X7-2 P5-3 18. T7.9 P6.8 19. X1.1(1) X7.9(2) 20. X1-2(3) P6/2 21. S5/4 P6-3 22.P5.4(4) X2.7 23. Xt.3 Pt-5 24. P5/4 X2-5 25. S6.5 P3-5 26. Xt/5 X5/1 27. Tg-6 X5-4 28.S5.6 X7-6 29. Tg.1 P5-4Chú thích:(1) Nếu 19. S5/4 M8/6 20. Tg5.1 X2.8 0-1(2) Nguyên phổ nước này đi như sau:19. X1.1 P4-6 20. X1-2 P4-1 21. S5/4 P3.1 22. X2-3 X7.8 23. M1/3 X2.9 24. Tg5.1 X2/125. Tg5/1 X2-7 26. X2-8 X7.1 27. P5.4 X7/2 . Hậu ưu thế, nhưng bên tiên còn có thểM7/5 đối công. Xin sữa lại tiến xe bắt tượng, lại thoái pháo bắt mã vẫn giữ nước tiên.(3) Nếu 20. S5/4 ăn pháo thì X7-6 sau đó X2.8 thắng 0-1(4) Nếu 22. Xt-7 bắt 2 pháo thì Pt-9 ăn mã sau đó lại đi P9.2 ưuCÁCH 3: X7-417. X7-4 P5-3 18. T7.9 (1) P6-3 19. P5.4 X2.7 20. X4.3 X2-3 21. T3.5 Tg.1 22. X1-2 (2)X7-8 23. X2-3 X8.7 24. X4.2 X8-9 25. X3.9 X9.2 26. T5/3 X9-7 27. X3/9 X3-1 28. P5-7(3) Pt-2 29. X3.9 P2.7 30. P7/6 X1-3 31. X4-5 Tg-4 32. X5-6 Tg-5 33. X3-5 Tg-6 34.X6/1 Tg.1 35. X5-4 Tg-5 36. S5.4 X3.1 sau đó tiên dùng xe ăn pháo, hậu ăn xe đè bắtchết pháo thắng 0-1Chú thích:(1) Nếu không lên tượng thì có 2 biến khácA. Nếu 18. M7.8 P6-3 19. T7.9 X2.4 20. P5.4 X2-5 21. X2.2 X7.7 22. T3.5 X7-5 23.B5.1 Xt-1 24. P5-7 Ps.2 25. X2-7 M8/6 26. Tg5-4 (nếu 26. S5.4 X5.1 27. S4/5 X5.3 28.S6.5 X1.2 0-1) M6/5 27. M8/9 X5-6 28. S5.4 X6.3 29. Tg4-5 X6-5 30. S6.5 ( nếu 30.Tg5-4 M5.4 ) M5.6 31. Tg5-4 (nếu 31. Tg-6 P3-4 32. Tg.1 X5.1 rồi 33…..X5-4 0-1) X5.132. X7-4 M6.8 33. M1/3 X5.1 34. Tg4.1 M8/7 35. Tg4.1 M7/5 36. Tg4/1 M5.4 37. Tg4.1P3.5 38. M3.5 X5/2 39. Tg4/1 X5-6 0-1B. nếu 18. M7.6 P6-3 19. T7.9 X2.8 20. P5-7 Ps.6 21. M6/7 X7.7 22. X4-8 X7-3 23.X8/3 X3-9 24. X8-7 X9.2 25. X7.6 X9-7 26. S5/4 M8/6 27. Tg5.1 X7/1 28. Tg5.1 M6/70-1(2) Nếu 21 X4-5 thì P3-5 22. X5-7 P5.5 phản kích(3) Nếu 28 S5.6 thì P3.7CÁCH 4: P5.417. P5.4 P6-5 18. P5/2(1) X2.8 19. T3.5 X2-4 20. X7-6 Ps.4 21. X6/3 Pt.2 22. S5.4 Pt-423. X6-5(2) M8/6 24. Tg5-4 P5-6 25. X5-4 P4-9 26. S6.5 P9-3 27. S5.4 X7.8 bắt xechết, nhiều quân thắng 0-1Chú thích:(1) Nếu 18. P5.2 M8/6 19. Tg5-4 P5-6 20. X7-4 S4.5 21. S5.4 X7.5 22. X4.1 X2.4 23.X4.1 X2/1 24. X4/1 X7-3 25. T3.5( nếu 25. M7/5 X2-4 26. Tg4-5 X4.5 27. M5.3 X3.428. S4/5 P6-4 29. X1-2 P4.7 30. Tg5-4 X4-5 31. X4-7 X3-1 32. M3/5 P4/1 0-1 )…….X3.2 26. Tg4-5 X2-4 ( nguyên phổ đi 26… … P6.5 27. X4/3 X2-4 28. X1.1 Tg5-429. S6.5 thất bại, nếu đổi là X1-7 cũng không nên, sỡ dĩ đổi X2-4 để chiếm tiên ) 27.S4/5 X4.5 28. M1.3 X3.2 29. X4-6 X3-4 30. S5/6 X4/4 31. X1-4 X4.2 32. X4.3 B1.1 33.B1.1 P6-1 34. M3.4 P1.4 hậu ưu thế(2) Nếu 23. S6.5 thì M8/6 rồi P5-6 thắng! 0-1CHƯƠNG I: BÌNH PHONG MÃ PHÁ ĐƯƠNG ĐẦU PHÁOCỤC 5a: THOÁI PHÁO HOÀNH XA PHÁ TUẦN HÀ XA BIÊN MÃ1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.1 3. X9-8 X1-24. X8.4 M8.7 5. B3.1 B7.1 6. X8-3 B3.1 7.M2.1 P8/1 8. P2-4 P8-3 9. X1-2 X9.1Theo như hình . Đến đây tiêncó 4 cách đi như sau:CÁCH 1: X2.610. X2.6 P3-7 11. X3-8 M3.4(1) 12. X8-6 P2.2 13. B7.1 M7.6 14. X2-5 T3.5 15. X6-3B3.1 16. X3-7 X9-8 17. X5-3 P2/2 18. X3/2(2) P2-3 19. T7.9 P7-3 20. X7-5 M4.3 21.X5.1 Pt.5 22. P4-7 P3.6 23. X5-4 M3.5 24. T3.5 P3-9 hậu được quân thắng 0-1Chú thích:(1) Không nên bắt tượng khó thành đại sự(2) Nếu 18. X7.1 M6/7 19. X3-6 P7.8 20. S4.5 M4.6 21. X7-8 P7-9 22. S5.6 M6.5 23.T7.5 X8.6 24. P4.5 X8-5 25. S6.5CÁCH 2: C1.110. B1.1 B9.1 11. B1.1 X9.3 12. X2.8 M3/5 13. X2/4(1) B3.1 14. B7.1 X9-6 15. S6.5(2)P3.6 16. P4-7 P2.7 17. S5/6 X2.8 18. X3-4 X6.1 19. X2-4 X2-3 20. P7-6 X3.1 21. Tg.1X3/1 22. P6/1 P2/1 hậu được quân thắng 0-1Chú thích:(1) Nếu 13. X2/2 B3.1 14. B7.1 P2.7 15. P5.4 M7.5 16. X2-5 P3.6 17. X3.5 X2.8 18.M1.2 X2-3 19. T3.5 X9-4 20. S4.5 X4.4 21. Tg5-4 X4-5 22. P4-7 X5-6 23. Tg4-5 X3-50-1(2) Nếu 15. S4.5 P2 - 3 bắt chết mã thắng! 0-1CÁCH 3: X3-610. X3-6 M3.2 11. X6.2(1) P3.5 12. T7.9 P3-2 13. X2.4 X9-3 14. X6.1 T3.5 15. P4.6X3-6(2) 16. X6-5 M7/5 17. P5.4 X6.2 18. X5-8 X6-5 19. X8.2 P2/6 hậu nhiều quânthắng 0-1Chú thích:(1) Nếu 11. X2.6 T3.5 12. X2-4 B3.1 13. X6-7 P2-3 14. X7-8 X9-4 15. X4-3 X4.4 16.X8-6 M2.4 17. M7/5 X2.8 18. P4.5 Pt-6 19. X3.1 X2-4 20. T7.9 M4.3 0-1(2) Nếu Nguyên phổ ghi 15…….M2/3 nhưng hậu có thể đi X6/4CÁCH 4: X3.210. X3.2 X9-4 11. P4-3 X4.7 12. P3.5 B3.1 13. B7.1(1) P3.4 14. M7/8(2) M3.2 15. P5.4(3) X4.1 16. Tg-6 P2.7 17. T7.9 P3.4 18. Tg.1 M2.3 19. Tg-5 X2.8 0-1Chú thích:(1) Ở đây tiên có 3 cách đi khác như sau:a. 13. P5.4 M3.5 14. X3-5 P2-5 15. S4.5 P3.5 16. T7.9 X2.7 17. P3/6 X4/4 18. X2.2 X2-119. X2-3 T7.9 20. B1.1 P3-2 21. X5-8 B3.1 22. X3.2 B3.1 23. X8/3 X4.5 24. Tg5-6 X1.225. Tg6.1 B3.1 26. Tg6.1 X1/2 0-1b. 13. P3-8 B3.1 14. P5.4 M3.5 15. X3-5 P3-5 16. P8-2 X2.3 17. X5/2 B3.1 18. S4.5 X2-6 19. M1.3 X6.3 20. M3.2 T3.5 21. X5-7 P5.5 22. T3.5 S4.5 23. X7-5 Tg5-4 24. X5/1X6-5 25. X2.2 B3.1 26. T7.9 X4/5 27. M2/4 X5-6 28. X2.2 B3-4 ăn sĩ thắng 0-1c. 13. P3-8 B3.1 14. P5-3 T3.5 15. P8-5 T7.5 16. P3-2 B3.1 17. P2.7 T5/7 18. X3.3 Tg5.119. M1.3 Tg5-4 20. S4.5 M3/5 được xe thắng 0-1(2) Nếu không thoái mã thì còn 2 cách đi:a. 14. M7.8 P2-7 15. X3.1 T3.5 16. M8.7 X4/5 17. M7.9 X2.9 18. P5-3 X2-3 19. S4.5 P3-2 20. M9.7 X4/2 21. X2.8 P2.4 22. Tg5-4 M3.4 23. X2-6 X3/8 24. Tg4.1 X3-4 ưu thếb. 14. T7.9 P2.7 15. M7/8 X2.9 16. S4.5 P3.3 17. P5.4 P3-5 18. P5/5 S4.5 hai xe ăn sĩthắng 0-1(3) nếu 15. X3-5 S4.5 16. X5-8 M2.3 17. M8.7 P3.2 18. M1.3 X4-3 19. T7.9 X3-2 20.X8/5 P3.2 21. S6.5 M3.2 22. X2.6 M2/4 23. Tg5-6 P3-1 24. X2-6 M4.3 25. Tg6.1 P2-426. X6.1 X2.8 0-1CỤC 5b: THOÁI PHÁO HOÀNH XA PHÁ TUẦN HÀ XA BIÊN MÃ1. P8-5 M2.3 2. M8.7 B7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. B3.1 B7.1 6. X8-3 B3.1 7.M2.1 P8/1 8. P2-4 P8-3 9. X1-2 X9.1 10. X3-8 M3.4 11. X8-6 X9-4Theo như hình . Đến đây tiêncó 4 cách đi như sau:CÁCH 1: X2.612. X2.6 P3.2 13. X2/5 P3.3 14. T7.9 M7.6 15. X6-3 (1) M4.5 16. X3.5 M6.4 17. M7.5(2) P2.7 18. T9/7 M4.5 19. X3-4 Tg-6 20. X2.8 Tg.1 21. X2/1 Tg/1 22. X2-6 M5.3 23.M5/6 P3.3 24. Tg.1 X2.7 25. T3.5 P2/1 26. P4-8 M3/4 0-1Chú thích:(1) Xe không bình 3 thì còn 3 cách đi khác như sau:a. 15. X6/3 B3.1 16. P5.4 M6.4 17. X2.6 Ms/3 18. X2-5 S4.5 19. X5-7 M4/5 20. X6.7P3/4 21. X6/2 P3.5 22. X6-5 P2.7 23. T9/7 X2.8 24. S4.5 P3-1 25. X5-7 X2-3 26. T3.5P1.2 27. Tg5-4 X3-5 28. X7.3 S5/4 29. X7/5 P2-4 30. X7-8 P4/2 31. X8/4 P4-6 32. X8-9P6/6 33. X9-8 S6.5 hậu tất thắngb. 15. X6/3 B3.1 16. T9.7 P2.7 17. M7/8 P3.3 18. S6.5 X2.9 19. T7/9 P3/1 20. X6/1 X4-221. X6-8 X2.8 22. S5/6 X2/1 23. X2.4 P3.1 24. S6.5 P3-1 25. X2-4 M4.3 26. S5.6 M3.427. S4.5 X2.1 28. S5/6 X2/5 bắt xe thắngc. 15. X6-8 M4.5 16. X2.4 B3.1 17. X8-7 S4.5 18. X7/1 M5.3 19. X7/1 P2.7 20. S6.5M6.4 21. X7-8 X2.7 22. P4-8 X4-3 23. S5.6 X3.8 24. Tg5.1 X3/1 25. Tg5/1 M4.2 26. Tg-6 M2.4 27. P8.7 T3.5 28. X2-8 M4.2 29. P5-8 X3-5 0-1(2) Nếu 7. X3-4 Tg-6 18. X2.8 Tg.1 19. X2/1 Tg/1 20. X2-6 M5.3 21. P4-7 P3-5 22. S6.5M4.3 23. X6.1 Tg.1 24. X6/7 P2-3 0-1CÁCH 2: B1.112. B1.1 P3.5 13. T7.9 M7.6 14. X6/3 B3.1 15. T9.7 P2.7 16. S6.5 P2-1(1) 17. X6-9X2.9 18. S5/6 X2-3 19. T7/9 P1/2 20. M7/5(2) X3-2 21. X9.1 M4.2 22. X9-6 X4.6 23.P4-6 P3-4 24. P6-7(3) P4/2 25. M1.2 M6.4 26. P7/2 M4.2 0-1Chú thích:(1) Nguyên phổ cho là 16.... X2.6 thì 17. X2.5 P2-1 18. X6-9 M4.6 19. X2-4 M6.5 20.T7/5 X2.3 Hậu thắng. Nhưng tiên có thể đi S5/6 sau đó xe ăn sĩ chiếu hoặc X2/5. hậukhó thắng. Tạm đổi tách pháo biên để có thế công.(2) Nếu 20. X9.1 M4.2 21. X9-8 M2.3(3) Nếu 24. M5.7 M2.3 25. S4.5 M3.4 26. S5/6 X2-4 27. Tg5.1 X4/2 28. P5.4 M6.5 hậuưu thế lớnCÁCH 3: P4-312. P4-3 T7.5 13. M1.3(1) P3.5 14. T7.9(2) P3-7 15. P3.5 P2-7 16. X6-3(3) T5.7 17.X3.1 Ps-3 18. M7.6(4) M4.6 19. M6.5 M6.5 20. T3.5 X4.2 hậu nhiều quân thắng 0-1Chú thích:(1) Nếu 13. X6-3 P3.5 14. T7.9 M4.5 15. X3-8 M5.7 16. X2.3 B3.1 17. T9.7 Mt/6 18.X2-7 M6/4 19. X7-6 M4.2 20. X6.5 M2.3 nhiều quân thắng 0-1(2) Nếu 14. P3.5 P3.3 15. S6.5 P2-7 16. M3.4 B3.1 17. P5.4 S4.5 18. X6/2 P7-6 19. M4.2P3-1 20. M2.4 Tg5-4 21. P5.2 M4.6 22. X2.9 X2.9 23. M7/6 X4.6 24. S5.6 P1-4 25. S4.5P4-7 26. S5/6 M6.7 27. X2-4 Tg4.1 28. P5-1 X2-4 29. Tg5-6 M7.6 0-1(3) Nước thứ 16 tiên còn ba cách đi khác là:a.16. P5.4 S4.5 17. X6-3 X2.3 18. X3.3 X2-5 19. X3/4 M4.3 20. T9/7 X4.6 21. M7/8 X5-4 22. S4.5 Xt-2 23. M8.9 M3.2 24. M9/8 M2.4 25. S5/6 Tg5-4 26. S6.5 X2.2 27. T3.5X4.5 28. Tg-4 X2-3 29. Tg.1 X3-8 ăn xe thắng 0-1b.16. P5.4 S4.5 17. X6-3 X2.3 18. X2.6 Pt-1 19. X3.3 P1-2 20. P5-3 M4.6 21. P3-7 B3.10-1c.16. P5.4 S4.5 17. X6-3 X2.3 18. P5/2 M4.3 19. X3.3 M3.1 20. X2.1 P7/3 21. X2-9M1/3 22. X3-5 X4.6 23. X5-8 X2-5 24. X9-7 M3/5 25. B5.1 X5.2 26. S4.5 X4-7 0-1(4) Nước thứ 18 tiên không tiến mã thì còn 2 cách đi khác:a.18. P5.4 P3.5 19. X2.7 M4.5 20. T3.5 P3.2 21. T9/7 M5.3 22. S4.5 P7-5 23. Tg-4 X4-624. Tg-5 X2.3 25. P5/2 X2.2 26. P5.1 X2-4b.18. P5.4 P3.5 19. X2.7 M4.5 20. S4.5 X2.3 21. P5/2 X4.4 22. X3-5 S4.5 23. P5.4 M5/724. X5/3 P7-5 25. P5-1 P3-2 26. P1.1 Tg.1CÁCH 4: P5-612. P5-6 M7.6 13. X6-8(1) M4.5 14. P6-5 B3.1 15. B7.1 S4.5 16. M7.5 M6.5 17. P5.4P2-5 18. X8.5 M5.3Chú thích:(1) Nếu 13. X6/1 P2.4 14. B7.1 P2-5 15. P6.3 P5/2 16. P4.2 P3.4 17. X6.1 P3.4 18. Tg.1B3.1 19. X6/2 X2.8 20. Tg.1 B3.1 21. M1.3 X2/3 22. M3.4 X2-5 23. Tg-4 X5-6 24. Tg-5P3-6 25. X2.6 B3.1 26. X2-5 S6.5 27. X6-7 X4.3 0-1Đến đây là hết phần trình bày về Bình phong mã chống Trung pháo tuần hà xa của quyểnMai hoa phổ. Tôi xin trình bày thêm một phương pháp chống Trung pháo tuần hà xa màtrong thực tiễn bản thân mình đã gặp phải! Tạm gọi tên là Bình phong mã pháo tuần hàchống Trung pháo tuần hà xa. Mời các bạn tham khảo và phát triển!1. P8-5 M2.3 2. M8.7 X1-2 3. X9-8 M8.7 4. X8.4 P2.2 5. B3.1?? P2-9 6. X8.5 P9.5 7.X8-7 P9-7 8. S4.5 P8.71. P8-5 M2.3 2. M8.7 X1-2 3. X9-8 M8.7 4. X8.4 P2.2 5. B3.1?? P2-9 6. X8.5 P9.5 7.X8-7 P9-7 8. Tg.1 M7/5 9. X7/1 P8/1 10. P5.4 M3.5 11. X7/2 Mt.4 12. X7-8 P8.8 13.X8/4 X9-8